Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 maart 2020

Wijzigingen en extra vragen Gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave (GO) krijg je te maken met veel extra vragen over de 'Landbouwtelling' voor de statistieken. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen ten aanzien van de GLB-subsidies.

Wijzigingen GLB-subsidies

Je kunt met de GO 2020 dezelfde GLB-subsidies als voorgaande jaren aanvragen. Hieronder staan enkele wijzigingen t.o.v. vorig jaar.

Vergroening: geen Veldleeuwerikpakket
De grootste wijziging t.a.v. vergroening is dat je vanaf dit jaar geen gebruik meer kunt maken van het 'Veldleeuwerikpakket'. Daarnaast is een kleine verruiming doorgevoerd bij de voorwaarden voor het EA-gewas 'Braak met drachtplanten'.

Graasdierpremie en I&R-registratie
Vanaf 2020 moet de I&R-registratie van graasdieren waarvoor u graasdier-premie aanvraagt al op 1 januari in orde zijn (i.p.v. 15 mei). Was dit voor enkele dieren niet het geval, of heb je later correcties doorgevoerd t.a.v. de registratie vóór 1 januari 2020? Dan is het advies om voor deze dieren geen graasdierpremie aan te vragen. De premie van deze dieren wordt niet uitbetaald en je riskeert een sanctie over jouw gehele graasdierpremie.

Brede weersverzekering gunstiger
De 'Brede weersverzekering' is gunstiger geworden. De assurantiebelasting is komen te vervallen. Daarnaast is de minimale schadedrempel verlaagd naar 20% (was 30%). Daarentegen is de subsidie verlaagd naar 63,7% (was 65%).

Soms sanctie bij aanvraag betalingsrechten Nationale reserve

Je kunt als Jonge landbouwer of starter, onder voorwaarden, betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Vanaf dit jaar kun je een sanctie opgelegd krijgen als je onterecht een aanvraag indient. Bijvoorbeeld omdat je niet aan de voorwaarden voldoet of hiervoor niet-subsidiabele grond opgeeft.

Extra vragen 'Landbouwtelling'

Dit jaar worden veel extra vragen gesteld ten behoeve van de 'Landbouw-telling'. Het beantwoorden van deze vragen vraagt extra aandacht.

Huisvesting
Net als voorgaande jaren moet je bij diverse diercategorieën per stal het huisvestingssysteem (de Rav-code) doorgeven. Afhankelijk van deze Rav-code worden nu extra vragen gesteld over bijv. de vloeruitvoering en of een 'uitloop naar buiten' aanwezig is.

Dierlijke mest
Net als enkele jaren geleden moet je nu diverse vragen beantwoorden over het gebruik van dierlijke mest, zoals de verdeling tussen gebruik vaste en dierlijke mest. Ook worden vragen gesteld over de aanwendingstechnieken die u toepast op grasland en bouwland. Daarnaast moet je de opslagcapaciteit van vaste mest en drijfmest opgeven.

Overige vragen
Veel van de overige vragen kun je waarschijnlijk redelijk eenvoudig beantwoorden. Onderstaande vragen behoeven extra aandacht.

  • Verbrede landbouw (incl. aandeel in totaal bruto opbrengst bedrijf).
  • Veiligheidsplan (met gezondheids- en veiligheidsrisico's).
  • Overige grond in gebruik.
  • Gemiddeld gehouden varkens in 2019.

Wij kunnen ons voorstellen dat je door de wijzigingen meer tijd kwijt bent met het invullen van de Gecombineerde opgave. Trek gerust aan de bel als je hulp nodig hebt. Wij adivseren je graag.

Vincent van Loo

Managementassistent

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.

Arbeidsvoorwaarden en cao

Beperk het personeelsverloop binnen jouw organisatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

Kun je de transitievergoeding gespreid betalen?

15-06-2020

Als werkgever kom je in aanraking met het betalen van een transitievergoeding als je het arbeidscontract met een werknemer beëindigt. Dit kan flink oplopen. Soms is het mogelijk om de transitievergoeding in termijnen te betalen. Wat hiervan de voor- en nadelen zijn lees je in dit nieuwsartikel.