Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 maart 2020

Belang gecombineerde opgave groot

Het is weer tijd om de Gecombineerde opgave van 2020 in te vullen. Het is van belang om dit zorgvuldig en juist in te vullen. Wij informeren je graag over de belangrijkste onderdelen en wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Aandachtspunten

Net als andere jaren is 15 mei de uiterste datum om, zonder korting, de Gecombineerde opgave (GO) in te dienen. Ook voor het doorgeven van de fosfaattoestand is 15 mei de uiterste datum.

Juiste registratie
Vraag je één of meer GLB-subsidies aan? Dan moet je voldoen aan de definitie van 'actief landbouwer'. Dit moet o.a. blijken uit jouw registratie bij de KvK, die uiterlijk 15 mei in orde moet zijn. Is 'landbouw' niet je hoofdactiviteit? Dan moet je met een accountantsverklaring aantonen dat jouw landbouwactiviteit een belangrijk onderdeel is van jouw bedrijf.

Jonge landbouwer
Wil je als Jonge landbouwer de 'Toeslag Jonge landbouwers' aanvragen en/of betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Dan moet je uiterlijk 15 mei aan de voorwaarden voldoen en o.a. blokkerende zeggenschap hebben. Heb je een samenwerkingsverband? Dan moet dit blijken uit een overeenkomst of de akte en uit jouw KvK-inschrijving.

Perceelsregistratie
Voordat je jouw GO invult moet je perceelsregistratie in orde zijn. Wijzigingen moet je doorvoeren in 'mijn percelen'.

Wijzigingen subsidie en extra vragen

Vanaf 2020 gelden enkele wijzigingen ten aanzien van de GLB-subsidies. Daarnaast moet je in de GO 2020 veel extra vragen beantwoorden. Wij helpen je op weg met dit artikel.

Bedrijfsoverdracht

Heb je dit jaar te maken met een bedrijfsoverdracht? Zorg dat je de uitbetaling van jouw betalingsrechten veiligstelt. Je kunt hiervoor aandachtspunten vinden in dit artikel.

De Gecombineerde opgave juist invullen is geen dagelijkse bezigheid. Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Wij adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op.

Aanvraag uitstel betalen belasting mogelijk tot 1 oktober

16-06-2020

De coronacrisis kan vergaande gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom is het mogelijk gemaakt om voor de meeste belastingschulden uitstel van belasting te krijgen. De periode voor het aanvragen van belastinguitstel is verlengd tot en met september 2020.

Lage WW-premie?

18-06-2020

Wanneer mag je de lage WW-premie betalen? Dit is het geval bij werknemers die op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij je in dienst waren en geen oproepcontract hebben. Voorwaarde is dat je de arbeidsovereenkomst vóór 1 juli schriftelijk moet vastleggen.

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.

25 tips HRM-beleid

25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij

iMUIS

Met iMUIS heb je overzicht en grip op jouw financiën.