25 maart 2022

Belastingvrij schenken in 2022

Ben jij van plan om een schenking te doen? Bijvoorbeeld aan je kinderen, kleinkinderen of iemand anders? Ook dit jaar kun je weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan vorig jaar. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen toen tijdelijk verhoogd.

Schenken aan kinderen

Voor een schenking aan een kind bestaat een vrijstelling van € 5.677. Alleen over het meerdere betaalt jouw kind belasting. Daarnaast bestaat er voor schenkingen aan jouw kinderen een aantal specifieke vrijstellingen.

Eenmalige verhoging

Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. De vrijstelling geldt ook als de partner van het kind tussen de 18 en 40 jaar is. In beide gevallen telt ook de dag van de 40ste verjaardag nog mee.

Dure studie

Als je schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot € 56.724. De kosten moeten dan minstens € 20.000 per jaar bedragen, exclusief levensonderhoud. Het geld moet aantoonbaar aan een dure studie worden besteed.


Let op!

Jouw kind heeft niet eerder gebruikgemaakt van een 'verhoogde vrijstelling'.

Eigen woning

Schenk je ten behoeve van de aankoop of verbouwing van een eigen woning, dan bedraagt de vrijstelling in 2022 € 106.671. De vrijstelling geldt ook als met de schenking de hypotheek wordt afgelost of het recht van erfpacht, opstal of beklemming wordt afgekocht. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ook nu telt de dag van de 40ste verjaardag nog mee.

Let op!

Wil je gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Maar heb jij of jouw partner al een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van dezelfde schenker? Dan heb je soms nog recht op een deel van de vrijstelling.

Schenken aan anderen

Schenk je aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van € 2.274.

Je schenkt meer, wat dan?

Schenk je jouw kinderen een bedrag van meer dan € 5.677 zonder dat dit valt onder bovengenoemde bijzondere eenmalige vrijstellingen, dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 130.425. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 130.425 en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 130.425 en 40% over het meerdere.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Estate planning: schenken of lenen aan je kind
Kan jouw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of bij het verlies van een baan. Of misschien wil je kind een lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Jouw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat je inspireren door deze advieswijzer.
Lees verder
arrow right
Meer over schenken op papier
Hoe kun je je vermogen overdragen op je kinderen als je vermogen grotendeels vastligt? En dan zonder al te veel belasting te betalen. Schenken op papier kan uitkomst bieden. Wat is schenken op papier en hoe werkt dit?
Lees verder
arrow right
Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right
Hogere arbeidskorting in 2024, niet voor iedereen voordelig
De arbeidskorting wordt volgend jaar verhoogd met € 115. Daarnaast vindt een indexatie ter compensatie van de inflatie plaats. Maar juist door die indexatie lijken bepaalde arbeidsinkomens volgend jaar recht te hebben op minder arbeidskorting. Hoe zit dit?
Lees verder
arrow right
Duurzame inzetbaarheid/verzuim
Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Lees verder
arrow right