6 juni 2023

Agro: aanvullende derogatieregels klei/veen

Er gelden extra derogatievoorwaarden voor jouw bedrijf als je derogatie hebt aangevraagd en je percelen hebt op klei of veen. Ook gelden extra regels voor derogatiebedrijven op klei/veen in de nieuwe ‘NV-gebieden’.

Korting stikstofnorm na graslandvernietiging

In onderstaande situaties geldt voor alle derogatiebedrijven op klei of veen een korting op de stikstofnorm na graslandvernietiging. De korting is:

  • 50 kg N/ha bij graslandvernieuwing vanaf 1 juni
  • 65 kg N/ha bij de teelt van mais na gras

Het bovenstaande geldt niet als het gras als grasgroenbemester is geteeld of als verplicht vanggewas na mais in een NV-gebied (zie hieronder).

Extra regels derogatiebedrijven klei/veen in NV-gebieden

De ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden) bestaan uit de zand- en lössgronden met een lage derogatienorm en de gebieden van waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta, waar nu ook een lagere derogatienorm geldt. Voor derogatiebedrijven op klei/veen in deze waterschappen gelden extra voorwaarden.

Vanggewas na mais

Je moet na de teelt van mais een toegestaan vanggewas telen. Het vanggewas hoeft niet uiterlijk 1 oktober te zijn ingezaaid. Vernietigen mag pas vanaf 1 februari.

Extra regels graslandvernietiging

Voor betreffende bedrijven gelden de volgende extra regels:

  • Na graslandvernietiging in de periode van 1 februari t/m 20 juni moet je gras of een ander stikstofbehoeftig gewas telen
  • Herinzaai van gras is toegestaan t/m 31 augustus
  • Graslandvernietiging blijft toegestaan in de periode van 16 september t/m 30 november voor de teelt van bloembollen

Bovenstaande regels zijn ‘derogatievoorwaarden’. Voor het behoud van derogatie is het van belang dat je hieraan voldoet.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Accountant Hoorn
Ben jij op zoek naar een accountant of adviseur die je kan helpen in elke fase van het ondernemerschap? Dan ben je bij Omnyacc Hoorn aan het juiste adres. Onze accountants kunnen je helpen bij het starten van je onderneming, in de groeifase bij het aantrekken van personeel, arbodienstverlening en verzuim, bij de administratie of fiscale zaken, maar ook bij het overdragen van je bedrijf en je pensioen. Wij doen alles om jou als ondernemer zo goed mogelijk bij te staan. Wil je meer weten over Omnyacc Hoorn? Lees dan snel verder.
Lees verder
arrow right
Amin Samadi

Amin Samadi

Assistent-accountant

Agro: Bevestiging uitspraak fosfaatrechten en pacht
De Hoge raad heeft een eerdere uitspraak over fosfaatrechten bij einde pacht bevestigd. Hierdoor is meer ‘zekerheid’ gekomen over de verdeling van de fosfaatrechten en een vergoeding hierover bij het beëindigen van een pachtovereenkomst.
Lees verder
arrow right
Duurzame inzetbaarheid/verzuim
Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Lees verder
arrow right