Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

8 juni 2022

Agro: nieuwe GLB per 2023

Maak je als agrarisch ondernemer gebruik van steun vanuit het GLB? Per 1 januari 2023 wijzigt het GLB fors. Dit heeft ook voor jou gevolgen. Ondanks dat nog niet alles definitief is, is het goed om je alvast voor te bereiden.

Jouw betalingsrechten vervallen

Eind dit jaar vervallen jouw betalingsrechten. Vanaf 2023 kun je o.a. basispremie ontvangen op al jouw subsidiabele hectares grond. Hieronder valt, net als nu, landbouwgrond (incl. natuurterrein) dat je (overwegend) voor landbouwactiviteiten in gebruik hebt. Daarnaast kunnen straks ook andere arealen ‘subsidiabel’ zijn, zoals bijvoorbeeld: landschapselementen en ‘niet-productief areaal’ zoals akkerranden, ‘eigen’ sloten en bufferstroken.

Hoogte basispremie 2023-2027

De basispremie bedraagt, volgens de huidige inschattingen, in 2023 gemiddeld circa € 255 per hectare. Hierbij wordt de volgende verdeling gemaakt:

  • Eerste 40 hectare: € 275/ha.
  • Boven 40 hectare: € 240/ha.

Met deze verdeling ontvangen kleinere/middelgrote bedrijven een hoger bedrag per hectare dan grote bedrijven.

Door overheveling verdere verlaging basispremie

De komende jaren wil LNV meer budget overhevelen van ‘rechtstreekse betalingen’ naar ‘plattelandsontwikkeling’. Hierdoor blijft minder budget over voor de basispremie. De basispremie zal jaarlijks verminderen naar uiteindelijk gemiddeld circa € 200/ha in 2027.

Voldoen aan basisvoorwaarden

De huidige vergroeningseisen komen te vervallen. Echter, om basispremie te kunnen ontvangen moet je aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Dit wordt ‘conditionaliteit’ genoemd. 

Ook voor andere regelingen

Wil je deelnemen aan de nieuwe ‘ecoregeling’? Of het Agrarische natuurbeheer via de collectieven (ANLb)? Ook dan moet je aan de conditionaliteit voldoen.

Het nieuwe GLB heeft gevolgen voor jouw teeltplan 2023. Verdiep je tijdig in de wijzigingen en mogelijke gevolgen voor jouw bedrijf.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

TVL voor starters

TVL voor starters

08-06-2022

Ben je als mkb ondernemer gestart vanaf 1 juli 2020? Je kunt voor het vierde kwarrtaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 TVL aanvragen. Aanvragen kan tot 2 augustus 2022 17.00 uur bij de RVO.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Laatste kans voor ondernemers voor definitieve subsidieberekening TVL

Laatste kans voor ondernemers voor definitieve subsidieberekening TVL

03-06-2022

Tot 10 juni 2022 krijgen ondernemers alsnog de kans om hun werkelijke omzet door te geven over de subsidie perioden TVL1 2020, TVLQ4 2020 en TVLQ1 2021. Voor TVLQ2 2021 tot 20 juli. Op basis van de werkelijk omzet wordt het definitieve subsidiebedrag bepaald. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt (RVO).