Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

8 juni 2022

Agro: nieuwe GLB per 2023

Maak je als agrarisch ondernemer gebruik van steun vanuit het GLB? Per 1 januari 2023 wijzigt het GLB fors. Dit heeft ook voor jou gevolgen. Ondanks dat nog niet alles definitief is, is het goed om je alvast voor te bereiden.

Jouw betalingsrechten vervallen

Eind dit jaar vervallen jouw betalingsrechten. Vanaf 2023 kun je o.a. basispremie ontvangen op al jouw subsidiabele hectares grond. Hieronder valt, net als nu, landbouwgrond (incl. natuurterrein) dat je (overwegend) voor landbouwactiviteiten in gebruik hebt. Daarnaast kunnen straks ook andere arealen ‘subsidiabel’ zijn, zoals bijvoorbeeld: landschapselementen en ‘niet-productief areaal’ zoals akkerranden, ‘eigen’ sloten en bufferstroken.

Hoogte basispremie 2023-2027

De basispremie bedraagt, volgens de huidige inschattingen, in 2023 gemiddeld circa € 255 per hectare. Hierbij wordt de volgende verdeling gemaakt:

  • Eerste 40 hectare: € 275/ha.
  • Boven 40 hectare: € 240/ha.

Met deze verdeling ontvangen kleinere/middelgrote bedrijven een hoger bedrag per hectare dan grote bedrijven.

Door overheveling verdere verlaging basispremie

De komende jaren wil LNV meer budget overhevelen van ‘rechtstreekse betalingen’ naar ‘plattelandsontwikkeling’. Hierdoor blijft minder budget over voor de basispremie. De basispremie zal jaarlijks verminderen naar uiteindelijk gemiddeld circa € 200/ha in 2027.

Voldoen aan basisvoorwaarden

De huidige vergroeningseisen komen te vervallen. Echter, om basispremie te kunnen ontvangen moet je aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Dit wordt ‘conditionaliteit’ genoemd. 

Ook voor andere regelingen

Wil je deelnemen aan de nieuwe ‘ecoregeling’? Of het Agrarische natuurbeheer via de collectieven (ANLb)? Ook dan moet je aan de conditionaliteit voldoen.

Het nieuwe GLB heeft gevolgen voor jouw teeltplan 2023. Verdiep je tijdig in de wijzigingen en mogelijke gevolgen voor jouw bedrijf.

Tot slot

Bekijk ook:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Alexandra Hansen

Alexandra Hansen

Beginnend assistent-accountant

Basecone

Basecone

Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Arjen Feenstra

Arjen Feenstra

Pensioen- en Inkomensadviseur