Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

8 juni 2022

Agro: basispremie in 2023

De basispremie blijft vaak interessant. In 2023 is de geschatte basispremie fors lager dan de basis- én vergroeningspremie 2022 (circa: € 340/ha). Daarnaast gelden extra eisen (conditionaliteit). Toch is het vaak financieel aantrekkelijk om deel te nemen.

Conditionaliteit: vaak al verplicht vanuit andere regelgeving

De voorwaarden in het kader van de ‘conditionaliteit’ zijn:

 • Beheerseisen (RBE’s), randvoorwaarden
 • Normen voor ‘goede landbouw en milieuconditie’ van de grond (GLMC’s)

Deels reeds verplicht

De randvoorwaarden (RBE’s) zijn gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving. Dit is geen ‘verzwaring’ vanuit het GLB. Je moet hier immers toch al aan voldoen. Voldoe je niet? Dan kun je naast een boete ook een randvoorwaardenkorting krijgen.

Nederland probeert de GLMC’s ook zoveel mogelijk af te stemmen op bestaande regelgeving of verplichtingen vanuit het 7e Actieprogramma, zoals o.a. de aanleg van bufferstroken.

Overzicht GLMC’s

In tabel 1 staat een overzicht van de negen GLMC’s.

GLMCOmschrijving
1Behoud van blijvend grasland
2Bescherming van veengebieden en wetlands
3Verbod op verbranden van stoppels
4Bufferstroken langs waterlopen
5Erosie tegengaan
6Minimale bodembedekking
7Vruchtwisseling op bouwland
8Niet-productief areaal en landschapselementen
9Bescherming blijvend grasland Natura 2000-gebieden

Extra inspanningen bij bepaalde GLMC’s: wellicht uitstel

Vooral de GLMC’s ‘Vruchtwisseling op bouwland’ (GLMC 7) en ‘Niet-productief areaal’ (GLMC 8) vergen extra inspanningen op jouw bedrijf. Echter, er gaan steeds meer stemmen op om de invoering van deze GLMC’s vanwege de oorlog in Oekraïne pas op een later moment in te voeren.

Vrijgestelde bedrijven (voor GLMC 7 en GLMC 8)

Heb je bijvoorbeeld een flink aandeel grasland? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor GLMC 7 ‘Vruchtwisseling op bouwland’ en GLMC 8 ‘Niet-productief areaal’.

Wanneer in aanmerking?

Als je een biologisch bedrijf hebt of als op jouw bedrijf bijvoorbeeld:

 • Meer dan 75% van jouw subsidiabele landbouwareaal bestaat uit één of meer van de volgende gewassen:
  • Blijvend grasland
  • Grassen en/of andere kruidachtige voedergewassen
 • Meer dan 75% van jouw bouwland bestaat uit één of meer van de volgende gewassen:
  • Grassen of andere kruidachtige voedergewassen
  • Groene braak
  • Vlinderbloemige gewassen

Ondanks een verzwaring van de basisvoorwaarden, blijft het voor jou waarschijnlijk interessant om ‘mee te doen’ aan het GLB.

Heb je hier vragen over? Raadpleeg dan jouw adviseur.

Tot slot

Bekijk ook:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Versoepeling van omzetvoorwaarde TEK

Versoepeling van omzetvoorwaarde TEK

10-11-2022

De omzetvoorwaarde van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) regeling wordt versoepeld. Eerder is vastgesteld dat de energiekosten van het bedrijf tenminste 12,5% van de omzet moeten uitmaken. Dit wordt 7%. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK.
Een feestdag valt op je parttime dag; heb je als werknemer pech of recht op compensatie?

Een feestdag valt op je parttime dag; heb je als werknemer pech of recht op compensatie?

28-11-2022

De feestdagen staan voor deur! Hoe zit het met een parttimer die tijdens de reguliere feestdagen al vrij had omdat het zijn parttime dag was? Heeft de parttimer dan gewoon pech of zit het wellicht toch iets anders in elkaar?
Overdragen

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.
Beoordelen jaarrekening

Beoordelen jaarrekening

Een beoordelingsverklaring kan de oplossing zijn als je meer behoefte hebt aan zekerheid. Daarnaast kun je bij ons terecht voor de verplichte beoordeling.