Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

16 november 2020

Meer Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voor het mkb

De Tweede Kamer heeft het voorstel tot invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), met enige aanpassingen, aangenomen. Door de aanpassingen komt de BIK meer ten goede aan het mkb.

Verreken investering met loonheffing

Vanwege de coronacrisis wil het kabinet er alles aan doen de investeringen aan te jagen. De BIK is hiervan een voorbeeld. Via de BIK kunnen ondernemers 3,9% van een investeringsbedrag tot € 5 miljoen verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 1,8% te verrekenen. Het percentage van de investeringen tot € 5 miljoen is hoger dan eerder voorgesteld. Daardoor komt de BIK nu nog meer ten goede aan investeringen voor het mkb.

Let op!

Vanwege de verrekening met de loonheffing is de BIK alleen interessant voor bedrijven met personeel.

Niet ter beschikking stellen

In een brief had de staatssecretaris van Financiën eerder duidelijk gemaakt dat de BIK alleen bedoeld is voor binnenlandse investeringen. Ook maakte hij in de brief duidelijk dat het niet is toegestaan een investering waarvoor de BIK wordt verkregen aan een derde ter beschikking te stellen. Het maakt niet uit of deze derde een Nederlands of buitenlands bedrijf is.

Indien er sprake is van een fiscale eenheid kan dit in beginsel weer wel. In die gevallen is er namelijk geen sprake van misbruik door de aanvrager van de BIK, op voorwaarde dat er sprake is van een binnenlandse situatie

Heb jij vragen over de BIK? Onze adviseurs helpen je graag. Neem dan contact met ons op.

Belastingaangifte

Belastingaangifte

Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.
Stijging premies ZW en WGA

Stijging premies ZW en WGA

14-09-2021

Het UWV heeft bekendgemaakt dat volgend jaar de gemiddelde werkgeverspremies voor de ziektewet (ZW) en voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) stijgen.
Corina Versnel-Hoogschagen

Corina Versnel-Hoogschagen

Secretaresse

Rente en lening bij de eigen bv?

Rente en lening bij de eigen bv?

06-09-2021

Als je als dga een lening sluit bij jouw bv, moet je hierover in de regel rente betalen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een belaste winstuitdeling.
Nieuwe subsidie advieskosten energiebesparing mkb

Nieuwe subsidie advieskosten energiebesparing mkb

02-09-2021

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen? Er komt vanaf 1 oktober 2021 een subsidie voor noodzakelijke advieskosten. De extra subsidie is verkrijgbaar tot en met 30 september 2022.
Medewerker Pensioen en Inkomen

Medewerker Pensioen en Inkomen

  • Leeuwarden
  • 32-40 uur
  • HBO werk- en denkniveau