Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

17 maart 2020

Btw-regels grensoverschrijdende goederentransacties

Als het gaat om grensoverschrijdende goederentransacties binnen de Europese Unie gelden er per 1 januari 2020 andere regels voor de btw. De reden hiervoor is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Er zijn nieuwe regels rondom voorraad op afroep en de consignatievoorraad.

Vier quick fixes btw

De wijzigingen om het btw-stelsel te harmoniseren betreffen vier zogeheten quick fixes. De eerste quick fix is het verplicht stellen van het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur voor toepassing van het btw-nultarief. De andere drie quick fixes gaan over de vereenvoudiging van ketentransacties, van de bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen en van de zogeheten voorraden op afroep. Hier volgt uitleg over de nieuwe regels rond voorraad op afroep en consignatievoorraad.

Voorraad op afroep: hoe was het eerst?

Indien een btw-ondernemer de goederen zelf vervoert en opslaat bij de toekomstige afnemer is er sprake van een voorraad op afroep. Voorheen waren er per EU-lidstaat veel verschillende regelingen die ervoor zorgden dat een btw-ondernemer zich vaak voor de btw moest registreren in het EU-land waar de afnemer is gevestigd en daar btw-aangifte moest doen.

Voorraad op afroep per 1 januari 2020

Om te voorkomen dat elk land zijn eigen regels hanteert, zijn er per 1 januari 2020 uniforme regels voor EU-landen gekomen. Om registratie als btw-ondernemer bij voorraad op afroep in een andere EU-lidstaat te voorkomen, moet aan de volgende eisen zijn voldaan:

  • Binnen 12 maanden, vanaf het moment dat de overbrenging van de voorraad op afroep plaatsvindt, moeten de goederen zijn verkocht aan de afnemer.
  • De afnemer is geregistreerd in de EU-lidstaat waar de goederen worden afgenomen.
  • De leverancier mag niet zijn gevestigd in het land van de afnemer.
  • De leverancier mag geen vaste inrichting hebben in het EU-land van de afnemer.
  • De leverancier maakt een melding van de overbrenging van de goederen aan de afnemer in de btw-aangifte en in de 'Opgaaf intracommunautaire leveringen'.
  • Zowel de leverancier als de afnemer in de andere EU-lidstaat houdt een register bij van de geleverde goederen.

Consignatievoorraad per 1 januari 2020

Indien een btw-ondernemer zijn voorraad stalt bij een consignatiehouder en de afnemende partij nog niet bekend is, is er sprake van een consignatielevering. Vanaf 1 januari 2020 is het voor een btw-ondernemer onder voorwaarden niet verplicht zich te registreren in het land van de consignatiehouder. Deze voorwaarden zijn overeenkomstig met die van de voorraad op afroep, welke eerder zijn uitgelicht. Dit betekent dat er pas een intracommunautaire transactie plaatsvindt op het moment dat een btw-ondernemer de goederen van de consignatiehouder afneemt.

Overgangsregeling voor afroepgoederen of consignatieleveringen

Indien een consignatie- of voorraad-op-afroeplevering heeft plaatsgevonden, waardoor er zich op 31 december 2019 goederen bevonden op Nederlandse bodem, geldt er een overgangsregeling. Deze overgangsregeling geldt voor consignatie- of voorraad-op-afroeplevering naar Nederland die zijn begonnen voor 1 januari 2020. Deze overgangsregeling houdt in dat met betrekking tot consignatie- of voorraad-op-afroeplevering de oude regel van toepassing is tot 31 december 2020.

Let op!
Bij het toepassen van de nieuwe btw-regels zijn de afnemende partij en de leverancier, die gevestigd zijn in verschillende EU-lidstaten, verplicht een register bij te houden met betrekking tot consignatie- of voorraad-op-afroeplevering. Voor een precieze uiteenzetting van de verplichte administratie ten aanzien van dit register verwijzen we naar de site van de Belastingdienst.

Tip!
Houd je aan de nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende goederentransacties! Zo voorkom je boetes. Laat een van onze adviseurs kijken naar de gevolgen voor de btw bij internationale goederenstromen.

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Baukje Stienstra

Assistent-accountant

Wat verandert er in de overdrachtsbelasting voor starters?

21-09-2020

Om starters een betere kans te geven op de woningmarkt betalen zij vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers op de woningmarkt betalen daarentegen meer overdrachtsbelasting. Dit is gepresenteerd in de Miljoenennota.

Miljoenennota: overige en eerder aangekondigde maatregelen

16-09-2020

Hieronder vind je nog meer maatregelen die zijn gepresenteerd voor 2021. Denk hierbij aan de toeslagen Belastingdienst, eenmalige huurverlaging en excessief lenen.