Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 april 2020

Corona: ondernemers in grensgebied

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat ondernemers in het grensgebied niet tussen wal en schip vallen. De getroffen maatregelen zijn van invloed op de Tozo-regeling, thuiswerken en op door Duitsland verstrekte uitkeringen.

Tozo-regeling

Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op de Tozo-regeling. De Tozo-regeling bestaat uit twee onderdelen: bijstand voor levensonderhoud en bijstand voor bedrijfskapitaal. Dit laatste is een lening. Ondernemers die in Nederland wonen en hier hun bedrijf hebben, hebben op beide recht.

Ondernemers aan de grens?

Om te voorkomen dat in grenssituaties ondernemers tussen de wal en het schip vallen, hebben ondernemers die in Nederland wonen maar in Duitsland hun bedrijf hebben, voortaan ook recht op bijstand voor levensonderhoud. Andersom hebben ondernemers die in Duitsland wonen maar in Nederland hun bedrijf hebben, voortaan recht op bijstand voor bedrijfskapitaal. Beide groepen ondernemers hebben dus geen recht op beide vormen van bijstand volgens de Tozo-regeling. Uiteraard is ook in deze situaties vereist dat aan de normale voorwaarden voor de Tozo wordt voldaan.

Thuiswerkers

Grensarbeiders in loondienst die thuis werken, kunnen door het thuiswerken te maken krijgen met negatieve fiscale gevolgen. Nederland en Duitsland hebben daarom afgesproken dat deze werknemers de thuiswerkdagen mogen laten belasten in het land waar normaal gesproken wordt gewerkt.

Let op!
Deze afspraak geldt van 11 maart t/m 30 april 2020 en wordt daarna met een maand verlengd tot één van beide landen de afspraak opzegt. Met België is nog geen afspraak gemaakt.

Duitse uitkeringen

Nederlanders die in Duitsland werken, kunnen als gevolg van de coronacrisis Duitse socialezekerheidsuitkeringen ontvangen, zoals 'Kurzarbeitergeld', 'Insolvenzgeld' en 'Arbeitslosengeld'. Volgens het verdrag met Duitsland kan Nederland bij bedragen tot € 15.000 per jaar hierover belasting heffen. Omdat deze uitkeringen gebaseerd zijn op het netto-inkomen, zou Nederlandse belastingheffing tot inkomensachteruitgang leiden. Daarom worden deze uitkeringen vrijgesteld, voor zover ze in de periode van 11 maart 2020 t/m 31 december 2020 worden ontvangen.

Heb je vragen over de maatregelen voor ondernemers en werknemers in het grensgebied? Begrijpelijk! Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Wijziging bijtelling meerdere auto's uitgesteld tot 2022

Wijziging bijtelling meerdere auto's uitgesteld tot 2022

06-05-2021

De bijtelling voor werknemers met meerdere auto's van de zaak zou gewijzigd worden met ingang van dit jaar. Deze wijziging is uitgesteld tot 2022. 

Relatiebeheerder

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
Amber Timmer

Amber Timmer

Administratief medewerker

Bijtelling bij meerdere auto's

Bijtelling bij meerdere auto's

19-04-2021

Hoe zit het als aan een medewerker meerdere auto's ter beschikking worden gesteld? In beginsel voor meerdere auto's de bijtelling. Wel zijn er een aantal uitzonderingen. Als dit het geval is, geldt voortaan de bijtelling voor de auto of auto’s met de hoogste bijtelling.