Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 april 2020

Corona: ondernemers in grensgebied

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat ondernemers in het grensgebied niet tussen wal en schip vallen. De getroffen maatregelen zijn van invloed op de Tozo-regeling, thuiswerken en op door Duitsland verstrekte uitkeringen.

Tozo-regeling

Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op de Tozo-regeling. De Tozo-regeling bestaat uit twee onderdelen: bijstand voor levensonderhoud en bijstand voor bedrijfskapitaal. Dit laatste is een lening. Ondernemers die in Nederland wonen en hier hun bedrijf hebben, hebben op beide recht.

Ondernemers aan de grens?

Om te voorkomen dat in grenssituaties ondernemers tussen de wal en het schip vallen, hebben ondernemers die in Nederland wonen maar in Duitsland hun bedrijf hebben, voortaan ook recht op bijstand voor levensonderhoud. Andersom hebben ondernemers die in Duitsland wonen maar in Nederland hun bedrijf hebben, voortaan recht op bijstand voor bedrijfskapitaal. Beide groepen ondernemers hebben dus geen recht op beide vormen van bijstand volgens de Tozo-regeling. Uiteraard is ook in deze situaties vereist dat aan de normale voorwaarden voor de Tozo wordt voldaan.

Thuiswerkers

Grensarbeiders in loondienst die thuis werken, kunnen door het thuiswerken te maken krijgen met negatieve fiscale gevolgen. Nederland en Duitsland hebben daarom afgesproken dat deze werknemers de thuiswerkdagen mogen laten belasten in het land waar normaal gesproken wordt gewerkt.

Let op!
Deze afspraak geldt van 11 maart t/m 30 april 2020 en wordt daarna met een maand verlengd tot één van beide landen de afspraak opzegt. Met België is nog geen afspraak gemaakt.

Duitse uitkeringen

Nederlanders die in Duitsland werken, kunnen als gevolg van de coronacrisis Duitse socialezekerheidsuitkeringen ontvangen, zoals 'Kurzarbeitergeld', 'Insolvenzgeld' en 'Arbeitslosengeld'. Volgens het verdrag met Duitsland kan Nederland bij bedragen tot € 15.000 per jaar hierover belasting heffen. Omdat deze uitkeringen gebaseerd zijn op het netto-inkomen, zou Nederlandse belastingheffing tot inkomensachteruitgang leiden. Daarom worden deze uitkeringen vrijgesteld, voor zover ze in de periode van 11 maart 2020 t/m 31 december 2020 worden ontvangen.

Heb je vragen over de maatregelen voor ondernemers en werknemers in het grensgebied? Begrijpelijk! Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lonenspecial 2021

Lonenspecial 2021

Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn op het gebied van personeels- en salarisadministratie. In de lonenspecial 2021 vind je de belangrijkste wijzigingen op dit gebied. De lonenspecial is een handig naslagwerk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten.
Niro Sribalan

Niro Sribalan

Assistent-accountant

Corona: lage WW-premie bij overwerk in 2021

Corona: lage WW-premie bij overwerk in 2021

18-02-2021

Wanneer werknemers meer dan 30% overwerken ben je als werkgever normaal gesproken de hoge WW-premie verschuldigd. Deze regeling geldt vanwege de coronacrisis, net zoals in 2020, niet voor 2021.

Financieren met de overheid

Financieren met de overheid

Met de helpende hand van de overheid heb je meer kans van slagen.
TVL-regeling en onjuiste SBI-code

TVL-regeling en onjuiste SBI-code

02-03-2021

Kom je niet in aanmerking voor de TVL-regeling door een onjuiste SBI-code? De tegemoetkoming moest alsnog worden verstrekt aan drie ondernemers die niet aan de eisen inzake de SBI-code voldeden. De staatssecretaris van EZK heeft dit onder druk van de rechter besloten. Het is nog onduidelijk of ook andere ondernemers hiervan kunnen profiteren.