Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 maart 2020

Nieuwe regels Tozo-regeling

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Dit geldt alleen voor zelfstandigen, onder wie ook de dga, die geen of maar heel weinig inkomen hebben door de coronacrisis.

Vorige week werd de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) al aangekondigd, nu is de precieze uitwerking ervan bekend.

Levensonderhoud

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit wil zeggen dat eventueel aanwezig vermogen en/of inkomen van de partner de bijstand niet in de weg staat. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

Voorschot

Gemeenten (aanvraag in woonplaats van ondernemer) gaan vanaf nu van start met de uitvoering van de regeling, hetgeen gebeurt op basis van een voorschot. De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot maximaal netto € 1.500 voor gehuwden en maximaal netto € 1.050 voor alleenstaanden. Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar wordt de lagere bijstandsnorm gehanteerd.

Geen toetsing vooraf

De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. De zelfstandige dient te verklaren dat het inkomen in de komende drie maanden naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Het inkomen wordt dus vooraf niet getoetst.

Let op!

De uitkering telt gewoon mee als inkomen voor de toeslagen. Die kunnen hierdoor dus lager worden. Je dient dit zelf door te geven, anders loop je het risico dat je te veel ontvangen toeslagen later moet terugbetalen!

Vanaf 1 maart

Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.

Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling, dus tot en met 31 mei 2020. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald.

Let op!

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald.

Eisen

Voor het verkrijgen van de tijdelijke bijstand gelden de volgende eisen:

 • Je bent een gevestigde zelfstandige, leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • Je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Let op: aangekondigd is dat met spoed bekeken wordt hoe steun kan worden geboden aan ondernemers die in Nederland een bedrijf hebben en in het buitenland wonen, of andersom. In principe hebben zij echter recht op bijstand in het woonland
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • Jouw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, bijvoorbeeld dat je bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur
 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en heeft in 2019 minimaal 1.225 uur (gemiddeld 24 uur per week) in jouw eigen bedrijf of zelfstandig beroep gewerkt
 • Je woont in de gemeente waar je aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt

Let op!

De regeling geldt ook voor zelfstandigen met personeel en in beginsel ook voor dga's van een bv die aan de voorwaarden voldoen. De dga dient dan aannemelijk te maken dat de bv geen salaris meer kan betalen.

Lening bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Om in aanmerking te komen voor een lening moet een zelfstandig ondernemer verklaren en aannemelijk maken dat hij of zij liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus.

Geen kostendelersnorm

Bij de uitvoering van de regelingen blijft de zogenaamde kostendelersnorm buiten beschouwing. Deze norm betekent dat de bijstandsuitkering lager wordt wanneer meerdere volwassenen samenwonen, omdat ervan wordt uitgegaan dat de kosten worden gedeeld. Nu gebeurt dat dus niet.

Let op!

Controle op de rechtmatigheid van de bijstand vindt veelal achteraf plaats. In geval van fraude zal de bijstand met boete worden teruggevorderd. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers die een beroep doen op de regeling verplicht zijn uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Denk aan wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige.

Heb je vragen over de Tozo-regeling? Wij ondersteunen je graag bij jouw aanvraag. Neem gerust contact op met jouw vaste relatiebeheerder.

In ons coronadossier vind je nieuws omtrent de maatregelen rondom het coronavirus.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door je worden gelezen.

Accountant

Accountant

 • Zwaagdijk
 • 32-40 uur
 • AA/RA opleiding
Agro: wat houden de GLMC’s in?

Agro: wat houden de GLMC’s in?

08-06-2022

Een belangrijk onderdeel van de conditionaliteit zijn de GLMC’s. Hieronder hebben we per GLMC een uitleg gegeven. Op basis hiervan kun je bepalen met welke GLMC’s je te maken krijgt. Vervolgens moet je bepalen of en hoe je hieraan kunt voldoen.
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.