23 maart 2023

Het urencriterium: hoe zit dat?

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting is het interessant te weten dat je gebruik kunt maken van belastingvoordelen als je een bepaald aantal uren per jaar besteedt aan een onderneming. Dit voordeel kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Hoe werkt dat precies?

Urencriterium

Het urencriterium houdt in dat jij als ondernemer minstens 1.225 uur in het jaar in jouw bedrijf werkzaam bent. Ook moet je minstens de helft van  jouw werkzame tijd aan jouw onderneming besteden. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters.

Bewijslast ligt bij jou

Desgevraagd moet je aannemelijk kunnen maken dat je aan het urencriterium voldoet. De bewijslast ligt bij jou. Je zult dus via een urenverantwoording moeten aantonen waaraan jij jouw tijd hebt besteed en hoeveel uren hiermee gemoeid waren.

Let op!

Geef dit zo mogelijk per dag aan, in uren per activiteit.

Specificatie vereist

In een zaak die onlangs speelde voor het gerechtshof Amsterdam werd duidelijk dat je hiermee niet te lichtvaardig moet omgaan. In deze zaak had een ondernemer achteraf een urenspecificatie aangeleverd. Die bestond per dag bovendien uit slechts één activiteit en was dus niet erg specifiek. Zo vermeldde de man als bezigheden in het kader van zijn onderneming bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, verven, werken in de zaak en finance. Volgens de inspecteur en het gerechtshof was dit te algemeen en was daarmee niet aannemelijk gemaakt dat aan het urencriterium werd voldaan.

Wanneer twijfel?

In de praktijk blijkt de fiscus met name meer informatie te vragen als er bij een geringe omzet relatief veel tijd in het bedrijf wordt gestoken. Of als er, net als in deze zaak, naast werkzaamheden in het eigen bedrijf nog veel gewerkt wordt bij derden.

Tip!

Houd in jouw (digitale) agenda dagelijks jouw werkzaamheden bij en vermeld duidelijk wat je doet of gedaan hebt en hoeveel tijd jij hier uiteindelijk aan hebt besteed. Dit voorkomt veel gedoe achteraf.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Tozo en vereist urencriterium
Tot oktober 2021 bestond de Tozo. De tijdelijke overbruggingsregeling was in het leven geroepen voor zelfstandig ondernemers die getroffen werden door de coronacrisis. De Tozo bevatte een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud en het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal.
Lees verder
arrow right
Werken in eenmanszaak en bv: denk aan urenregistratie!
Het komt in het mkb regelmatig voor dat ondernemers zowel een eenmanszaak uitoefenen, als werkzaam zijn in hun eigen bv. Op die manier kan van verschillende fiscale voordelen geprofiteerd worden. Een urenregistratie is daarbij wel van groot belang.
Lees verder
arrow right
Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right
Beperktere kans op schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn
Bij een geschil met de Belastingdienst kun je bezwaar maken en in beroep gaan. Als de behandeling van je bezwaar of beroep te lang duurt, kun je recht hebben op een schadevergoeding. Echter, bij een gering financieel belang heb je hier geen recht op. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest de grens voor wat als gering financieel belang wordt beschouwd, aanzienlijk verhoogd.
Lees verder
arrow right
Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right
Johnny Buze

Johnny Buze

Assistent-accountant