Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 maart 2020

Maatregelen stikstofproblematiek

Onlangs heeft minister Schouten maatregelen voor de landbouw bekend gemaakt rondom de stikstofproblematiek. Naast dat de stikstofproblematiek een ingewikkelde materie is, zal de uitwerking een langdurige kwestie worden. Bepaalde maatregelen zijn waarschijnlijk ook voor jou van belang, ook als je geen plannen heeft om uw bedrijf te veranderen.

Deels verplicht, deels vrijwillig

De maatregelen voor de landbouw moeten nog verder worden uitgewerkt. Bepaalde maatregelen zullen verplicht worden doorgevoerd.
Ook kun je vrijwillig kiezen voor bepaalde maatregelen. Een belangrijk punt daarbij is in hoeverre de maatregel wordt gestimuleerd door de overheid.

Geen vergunning beweiden en bemesten

De minister heeft nogmaals aangegeven dat beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig wordt. Mogelijk dat dit wel verplicht wordt bij structurele veranderingen van het grondgebruik (bijv. van bouwland naar grasland).

Subsidieregeling

In het kader van de nieuwe subsidieregeling 'Brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen' worden twee modules opengesteld:

  • Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling (verwacht: april)
  • Investeringsmodule voor investeringen in goedgekeurde technieken (verwacht: mei/juni).

Verleasen van stikstofruimte

Eén van de plannen is om niet benutte stikstofruimte tijdelijk te kunnen verleasen. De regeling moet juridisch en praktisch nog worden uitgewerkt. Wel moet je rekening houden met de volgende basisvoorwaarden:

  • Geldt alleen voor vergunde en gerealiseerde capaciteit.
  • De leaser mag maximaal 70% van de stikstofruimte gebruiken. Indien de stikstofruimte terugkomt, mag de verleaser weer 100% benutten.

Extern salderen

Wil je middels 'extern salderen' stikstofruimte aankopen om jouw bedrijf te ontwikkelen of een benodigde natuurvergunning aan te vragen? Extern salderen is in de meeste situaties nog niet mogelijk. De minister wil eerst, samen met de provincies, nadere voorwaarden stellen, o.a. om 'leegkoop' van de agrarische sector te voorkomen. Wel is bekend gemaakt dat de verkopende partij, bij extern salderen, geen fosfaat- en/of dierrechten hoeft in te leveren.

Stoppersregelingen

Het budget voor de 'Saneringsregeling varkenshouderij' wordt verruimd. Heb je een aanvraag ingediend en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je van de regeling gebruik maken.
Voor de overige sectoren komt een nieuwe opkoopregeling. Hiermee kunnen bedrijven worden opgekocht, die dicht bij een Natura 2000-gebied liggen. Deelname is vrijwillig.

Overige maatregelen

De minister gaat ook aan de slag met de volgende maatregelen, die deels door het Landbouw Collectief zijn voorgesteld:

  • Veevoerspoor, voor met name melkveehouderij.
  • Verhogen weidegang (meer uren per dag).
  • Emissie-armer aanwenden van drijfmest (mengen met water).
  • Programma 'Vitale varkenshouderij'.

De maatregelen voor de landbouw zijn nog niet concreet. Toch geeft dit wel aan welke richting het op gaat. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

17-06-2020

De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers en hun ondernemingen, maar ook voor flexibele arbeidskrachten. Om de flexibele arbeidskrachten te kunnen ondersteunen is de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen.

NOW 2.0: correctie subsidie bij ontslag

11-06-2020

Als werkgever moet je rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW-2.0-subsidie wanneer je werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0. We laten je twee voorbeelden zien. 

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.

Jurjen Sipma

Assistent-accountant