9 maart 2023

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Vanaf 1 oktober 2022 dien je tijdelijk uitgestelde belastingschulden door de coronacrisis te gaan aflossen. Heb je financiële mogelijkheden om het af te lossen? Dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om je schulden eerder af te lossen. Heb je moeite om aan deze aflossingsverplichting te voldoen? Dan zijn er mogelijkheden.

Betalingsregeling coronabelastingschuld

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 worden afgelost. In beginsel moet dit maandelijks in gelijke termijnen en heb je hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor deze betalingsregeling is dat je je ook aan de maandelijkse aflossing houdt. Een andere voorwaarde is dat je tijdig juiste belastingaangiften (onder meer btw en loonheffing) moet indienen voor belastingen vanaf 1 april 2022 en tijdig en volledig de betalingen moet doen die daaruit voortvloeien.

Brief Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt momenteel brieven aan ondernemers die volgens de Belastingdienst niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. De Belastingdienst vraagt zo snel mogelijk eventuele betalingsachterstanden in te lopen.

Let op!

Als je niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoet, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de betalingsregeling in te trekken.

Mogelijkheden

Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen, dan zijn er nog mogelijkheden. Hiermee kun je misschien voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling uiteindelijk intrekt. Zo kun je verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kun je verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kun je ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat jouw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Let op!

Voor deze mogelijkheden gelden ook voorwaarden. Onze adviseurs kunnen je hierover adviseren.

Invorderingsrente loopt op

Je betaalt over jouw opgebouwde coronabelastingschuld invorderingsrente. Die was een tijdje 0,01%, maar bedraagt op dit moment alweer 2%. Per 1 juli stijgt deze rente naar 3% en per 1 januari 2024 naar 4%. Is het voor jou mogelijk jouw coronabelastingschuld sneller af te lossen, dan scheelt je dat dus flink aan te betalen rente.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Lonenspecial 2023: corona-actualiteiten
In dit nieuwsartikel gaan we in op het bijzonder uitstel van betaling, invorderingsrente, G-rekening en de NOW. 
Lees verder
arrow right
Carolina Plaatsman-de Haas

Carolina Plaatsman-de Haas

Register belastingadviseur

Gevolgen van Voorjaarsnota voor automobilisten
Wat zijn de plannen die voortvloeien uit de recent gepubliceerde Voorjaarsnota en welke implicaties brengt dit met zich mee voor automobilisten van (elektrische) personenauto’s en bestelauto’s?
Lees verder
arrow right
Emma Kort

Emma Kort

OmnyVitaal

Amin Samadi

Amin Samadi

Assistent-accountant