17 januari 2023

Lonenspecial 2023: corona-actualiteiten

Uitstel van betaling

Door het coronavirus hebben veel ondernemers hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet betaald en hebben zij hiervoor bijzonder uitstel van betaling gekregen.

Alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moeten weer tijdig worden voldaan. Het is van belang om vanaf 1 april 2022 tijdig aangifte te doen en de belasting te betalen. Wordt hieraan voldaan, dan bestaat er recht op een ruimhartige betalingsregeling.

Voor de opgebouwde schulden geldt eveneens een (ruimhartige) betalingsregeling. Deze moeten vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar tijd (tot 1 oktober 2027) worden terugbetaald. Het is wel van belang dat de ondernemers tijdig aangifte blijven doen en tijdig de belasting betalen voor lopende tijdvakken.

Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen
Ondernemers die problemen hebben met het terugbetalen van hun belastingschulden die tijdens de coronacrisis zijn opgebouwd, kunnen onder voorwaarden verzoeken om een versoepeling van de afbetalingsregeling. Deze verzoeken kunnen vanaf november 2022 digitaal worden ingediend.

De mogelijkheden voor uitstel van de afbetalingsregeling waar je uit kunt kiezen, zijn:

  • een betaalpauze van maximaal zes maanden; of
  • de mogelijkheid om de schuld per kwartaal in plaats van per maand af te lossen; of
  • een verlenging van de betalingsregeling van vijf naar zeven jaar.

Invorderingsrente


De invorderingsrente was vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit lage percentage wordt in etappes verhoogd. Op 1 januari 2023 is het percentage 3% en op 1 januari 2024 komt dit weer uit op 4%.

Ter voorkoming van invorderingsrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

G-rekening

Doet een werkgever zaken met een uitzendbureau of onderaannemer, dan is het veelal gebruikelijk een deel van de betaling op de g-rekening te storten. Een werkgever is hierdoor gevrijwaard voor niet door het uitzendbureau of de aannemer betaalde heffingen. Voor het uitzendbureau en de aannemer is deze betaling meestal minder prettig, omdat zij moeilijker aan hun geld kunnen komen.

Advies is deze betalingen op de g-rekening te blijven storten. Als het bedrijf waar de werkgever mee werkt zijn loonheffingen niet meer kan betalen, blijft het risico beperkt. Bovendien gelden versoepelde regelingen voor opname van gelden van de g-rekening, zodat het nadeel van het uitzendbureau of de aannemer beperkt blijft. Deze versoepelde g-rekeningregeling hangt samen met het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Het geldt daarom alleen voor bedragen waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. De versoepeling geldt tot het einde van het bijzonder uitstel, inclusief de betalingsregeling, dus uiterlijk tot 1 oktober 2027.

NOW

Je kon wellicht door de coronacrisis de loonsubsidie NOW aanvragen. Deze regeling is volledig gestopt. Je kunt dus geen NOW meer aanvragen.

Heb je NOW in één of meer periodes vanaf oktober 2020 aangevraagd? Dan moet nog wel de definitieve subsidie worden vastgesteld. Let op dat je dit tijdig doet.

Heb je NOW 3e periode (oktober-december 2020), 4e periode (januari-maart 2021), 5e periode (april-juni 2021) en/of 6e periode (juli-september 2021) aangevraagd? Voor al deze periodes is het aanvraagloket voor de definitieve berekening open tot en met 22 februari 2023.

Heb je NOW 7e periode (november-december 2021) en/of 8e periode (januari-maart 2022) aangevraagd? Dan is het aanvraagloket voor de definitieve berekening open tot en met 2 juni 2023.

Tot slot

Lees ook onze andere artikelen van de lonenspecial. Heb je vragen over een van de onderdelen van dit nieuwsartikel? Onze salarisadviseurs helpen je graag op weg. Neem gerust contact met ons op om jouw situatie voor te leggen.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de nieuwsbrief, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Lonenspecial 2023
Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn op het gebied van personeels- en salarisadministratie. In de lonenspecial 2022 vind je de belangrijkste wijzigingen op dit gebied. De lonenspecial is een handig naslagwerk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees verder
arrow right
Salarisadministratie
Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
Lees verder
arrow right
Vervallen giftenaftrek vennootschapsbelasting
Een besloten vennootschap (bv) of een andere rechtspersoon die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting (vpb), kan onder bepaalde voorwaarden een aftrek toepassen voor giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het kabinet heeft voorgesteld om deze mogelijkheid voor giftenaftrek in de vb volledig te laten vervallen vanaf 2024. Als tegenhanger wordt echter voorgesteld om dergelijke giften niet langer te beschouwen als uitkeringen aan aandeelhouders.
Lees verder
arrow right
Visionplanner
Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Lees verder
arrow right