Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 mei 2022

Onbelaste reiskosten in 2022, 2023 en 2024?

Je kunt als werkgever reiskosten in verband met het werk, binnen bepaalde grenzen, onbelast aan jouw werknemers vergoeden. Het kabinet besloot onlangs het vaste bedrag van € 0,19 per kilometer vanaf volgend jaar in twee stappen te verhogen.

Reiskosten werknemers

Je mag de reiskosten die jouw werknemer maakt voor het werk, onbelast aan jouw werknemer vergoeden tot een bedrag van maximaal € 0,19 per kilometer. Het maakt niet uit met welk vervoermiddel jouw werknemer de reis maakt. Dus ook als jouw werknemer met zijn eigen fiets reist, kun je onbelast € 0,19 per kilometer vergoeden.

Let op!

Dit bedrag omvat alle kosten, dus ook bijvoorbeeld de kosten van parkeren.

Vrije ruimte

Wil je een hoger bedrag vergoeden, dan kan dat ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Zolang het totaal aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen ten laste van deze ruimte binnen deze vrije ruimte blijft, is de hogere vergoeding onbelast. Bij overschrijding betaal je 80% belasting.

Let op!

Wil je een ongebruikelijk hoger bedrag ten laste van de vrije ruimte brengen? Houd er dan rekening mee dat dit kan botsen met het zogeheten gebruikelijkheidscriterium (wat is in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk?). Het hogere bedrag wordt dan individueel bij de werknemer belast.

Werkelijke kosten

Reist je werknemer met het openbaar vervoer, taxi, vliegtuig of schip voor zijn werk? Dan mag je er ook voor kiezen om de werkelijke kosten te vergoeden.

Verhoging

Al langer klonken er geluiden dat het bedrag van € 0,19 verhoogd zou worden. Bij de recente presentatie van de Voorjaarsnota werd bekend dat de voorgenomen verhoging een jaar naar voren gehaald wordt. Dit betekent dat het bedrag dat je onbelast kunt vergoeden zonder gebruik te maken van de vrije ruimte van de werkkostenregeling vanaf 2023 waarschijnlijk € 0,21 per kilometer bedraagt. Vanaf 2024 wordt dit bedrag dan waarschijnlijk verder verhoogd naar € 0,23 per kilometer.

Let op!
De verhoging naar € 0,21 en € 0,23 per kilometer betekent niet dat je ook automatisch gebonden bent aan deze bedragen. Welke vergoeding je verstrekt is afhankelijk van wat daarover in een eventuele van toepassing zijnde cao is opgenomen en/of van welke (individuele) afspraken je daarover met jouw werknemers maakt.

Let op!

Het betreft nog slechts een plan dat eerst nog in een wetsvoorstel moet worden opgenomen. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan. Wij volgen uiteraard het nieuws en zullen je informeren als er meer bekend is.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Update lonenspecial

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.