Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

29 december 2022

Onbelaste renteloze lening aan een werknemer?

Onder voorwaarden kun je belastingvrij een renteloze lening aan jouw werknemer verstrekken. 

Rentevoordeel in principe belast

Bij een lening aan een werknemer is het rentevoordeel in beginsel belast met loonbelasting. Is bijvoorbeeld het marktconforme rentepercentage op een lening van € 10.000 3% en bereken je geen rente? Dan moet je over het rentevoordeel van € 300 per jaar loonbelasting inhouden op het loon van jouw werknemer.

Lening aan werknemer voor (elektrische) fiets of elektrische scooter

Dit geldt niet voor leningen die je verstrekt voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter. Het rentevoordeel voor deze leningen wordt op nul gesteld. Je hoeft dan geen loonbelasting in te houden op het loon van jouw werknemer. Jouw werknemer geniet dit rentevoordeel dus belastingvrij.

Aanwijzen in de vrije ruimte

Als je het rentevoordeel aanwijst in de vrije ruimte van de werkkostenregeling hoef je ook geen loonbelasting in te houden op het loon van jouw werknemer. Ook in zo’n geval geniet jouw werknemer dus het rentevoordeel belastingvrij.

Zolang het totaal aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in een jaar de vrije ruimte niet overschrijdt, betaal je ook geen belasting. Vindt wel een overschrijding plaats, dan betaal je over het meerdere 80% eindheffing.

Tip!

Ook een (gedeeltelijke) kwijtschelding van een lening aan een werknemer, kun je aanwijzen in de vrije ruimte.

Geen aanwijzing voor lening eigen woning

Een rentevoordeel op een lening voor een eigen woning waarvoor de rente in aftrek kan worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting, kun je nooit aanwijzen in de vrije ruimte. In dat geval moet je dus altijd over het rentevoordeel loonbelasting inhouden op het loon van jouw werknemer.

Tip!

Jouw werknemer kan in zo’n geval het rentevoordeel wel als rente voor de eigen woning in aftrek brengen onder de voorwaarden die voor die aftrek gelden.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

23-03-2023

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.
Agro: indienen Gecombineerde opgave

Agro: indienen Gecombineerde opgave

09-03-2023

Begin tijdig met het invullen van de Gecombineerde opgave 2023. Je kunt deze t/m 15 mei indienen via mijn.rvo.nl. Het belang is groot en het is dit jaar veel werk!
Brenda Mol

Brenda Mol

Assistent-accountant

Wijziging in het betaald ouderschapsverlof augustus 2022

Wijziging in het betaald ouderschapsverlof augustus 2022

De verlofregelingen voor ouders met pasgeboren kinderen worden steeds verder uitgebreid. Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers met een kind dat nog geen 1 jaar oud is, recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof via het UWV. Het aanvragen van deze regeling is mogelijk vanaf 9 augustus 2022.