Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

3 juni 2020

Schuldsanering vaker mogelijk door wijziging faillissementswet

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een belangrijke wijziging in de faillissementswet. Hierdoor wordt het voortaan mogelijk een schuldsanering door te voeren, ook als niet alle schuldeisers akkoord gaan.

In beginsel gezonde bedrijven

De aanpassing is met name bedoeld voor bedrijven die in beginsel gezond zijn, maar door te hoge schulden, dan wel structurele kosten een sanering nodig hebben om een faillissement te voorkomen.

Schuldsanering

Door de wijziging kan de rechtbank een herstructurering en sanering van de schulden doorvoeren, waaraan ook de tegenstemmers gebonden zijn. Nu kan één tegenstem een dergelijke sanering nog blokkeren.

Let op!
Vorderingen en andere rechten van werknemers blijven in de nieuwe regeling bij een dergelijk akkoord wel buiten schot.

Invloed coronacrisis

De wetsaanpassing zou in eerste instantie vanwege de coronacrisis worden uitgesteld, maar deskundigen drongen er vanwege die crisis juist op aan het wetsvoorstel met spoed te behandelen. Naar verwachting kan zo voor veel bedrijven die vanwege de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen, een faillissement worden voorkomen.

Kleine schuldeisers ontzien

Tijdens de Kamerbehandeling werd de positie van kleinere schuldeisers verbeterd door ervoor te zorgen dat zij in beginsel 20% van hun vordering betaald krijgen. Is dit niet mogelijk, dan moet hiervoor een verklaring worden gegeven.

Onderpand geeft geen zekerheid meer

In de nieuwe regeling is ook opgenomen dat schuldeisers met een onderpand geen recht meer hebben op de faillissementswaarde van hun vordering. Dit zou het sluiten van een akkoord namelijk bemoeilijken.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.

Strategisch personeelsbeleid

Breng jouw personeelswensen in kaart met strategisch personeelsbeleid. Dit helpt om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de talenten van jouw personeel.

Esther Kentin- de Neve

Assistent-accountant

Strategisch visualiseren

Wil jij ook overzicht in één oogopslag? Maak jouw toekomstvisie inzichtelijk door visueel denken, strategisch tekenen en bedrijfskundig advies.

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën.