9 juli 2024

Uitruil van loon voor duurdere noodzakelijke voorzieningen: Wat zijn de regels?

De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen geldt niet in combinatie met een uitruil van brutoloon via een cafetariaregeling. Dit kan anders zijn als de werknemer kiest voor een duurdere uitvoering.

De Belastingdienst heeft met een voorbeeldsituatie verduidelijkt hoe dit in de praktijk uitwerkt bij de vergoeding van een mobiele telefoon.

Noodzakelijke voorzieningen

Voor een aantal noodzakelijke voorzieningen geldt onder voorwaarden een gerichte vrijstelling, waardoor een werkgever deze voorziening onbelast aan een werknemer kan vergoeden of verstrekken. Deze vrijstelling geldt voor noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

De vrijstelling geldt alleen als genoemde zaken naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Daarnaast moet de werknemer ze teruggeven of de restwaarde aan de werkgever vergoeden als hij ze niet meer voor het werk nodig heeft (bijvoorbeeld bij uitdiensttreding). Tot slot mogen de zaken geen onderdeel uitmaken van een cafetariaregeling.

Cafetariaregeling

Bij een cafetariaregeling biedt de werkgever bepaalde zaken aan tegen inlevering van een deel van het brutoloon. Als een werkgever zo’n uitruil toepast voor een noodzakelijke voorziening, is de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen niet van toepassing.

Luxere uitvoering mobiele telefoon

In het voorbeeld van de Belastingdienst wil een werkgever een mobiele telefoon van € 600 aan zijn werknemer vergoeden. De mobiele telefoon is in principe een noodzakelijke voorziening waarvoor de gerichte vrijstelling kan gelden. Een werknemer besluit van de mogelijkheid gebruik te maken om een luxere uitvoering te kiezen en legt zelf € 400 bij uit zijn brutoloon. De werkgever wijst de telefoon aan als eindheffingsloon. Vraag is of de uitruil van het brutoloon verhindert dat de gerichte vrijstelling van toepassing is.

Vrijgesteld of niet?

Dit blijkt niet het geval. De gerichte vrijstelling is niet van toepassing als het hele bedrag van de telefoon wordt uitgeruild met het brutoloon. Omdat echter alleen het meerdere van € 400 wordt uitgeruild, is de gerichte vrijstelling wel van toepassing op de vergoeding van € 600, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de andere twee voorwaarden die gelden voor deze gerichte vrijstelling.

Vrije ruimte

De meerprijs van € 400 is niet gericht vrijgesteld, maar kan eventueel wel worden aangewezen invalt wel in de vrije ruimte. Voor het aanwijzen in de vrije ruimte geldt wel de voorwaarde dat dit gebruikelijk is.

Is er geen vrije ruimte meer beschikbaar, dan moet de werkgever 80% eindheffing betalen over het bedrag van € 400.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Internationaal fiscaal advies
Ga je met jouw werkzaamheden de grens over? Onze specialisten hebben de kennis in huis om de buitenlandse belastingregels in kaart te brengen.
Lees verder
arrow right
Jaarrekening & advies
Wij helpen je graag bij het opstellen, controleren en beoordelen van de jaarrekening. Maar wij gaan ook next level en kijken samen naar de toekomst!
Lees verder
arrow right
Accountantscontrole
Accountantscontrole: de stok achter de deur om processen flink onder de loep te nemen. Met ons advies verbeter je daadwerkelijk. Maak van de nood een deugd.
Lees verder
arrow right
Bijzonder tarief vakantiegeld
Hoe zit het met de loonheffing (voorheffing van de inkomstenbelasting) en de uiteindelijke inkomstenbelasting bij de aangifte? Je vindt hier meer uitleg over uitbetalingen eenmalige uitkeringen zoals vakantiegeld, bonussen etc.
Lees verder
arrow right