Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

14 januari 2020

Verruiming BMKB-krediet

Door de problematiek rondom stikstof en PFAS wordt in 2020 de bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten (BMKB) gedurende het jaar verruimd.

BMKB

De BMKB is een regeling voor bedrijven in het mkb die behoefte hebben aan een lening, maar die de financier hiervoor te weinig onderpand kunnen bieden. Via de regeling staat de Staat garant voor een deel van de lening.

Bedoeld voor het mkb

De BMKB-regeling is alleen toegankelijk voor bedrijven in het mkb. Dit betekent dat ondernemingen maximaal 250 werknemers (fte) in dienst mogen hebben, een jaaromzet hebben tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Stikstof en PFAS

De recente problemen inzake stikstof en PFAS hebben in een aantal getroffen sectoren de behoefte aan krediet vergroot. De verruiming is bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn voor wat betreft het verzet en verwerking van grond of werkzaamheden uitvoeren in de grond of bodem en daardoor geraakt worden door de PFAS-problematiek. De verruiming is daarom opengesteld voor mkb-bedrijven die actief zijn in sectoren zoals het grondverzet, baggersector en de bouw.

Minimum omzet

Om in aanmerking te komen voor de verruimde regeling is vereist dat ten minste 20% van de jaaromzet in de betreffende sectoren behaald wordt. Daarbij kan worden uitgegaan van de jaaromzet in 2019 of 2018.

Verruiming

Bij de BMKB-regeling is de financier verplicht om, naast een krediet dat via deze regeling wordt verstrekt, ook een krediet te verstrekken waar geen bedrijfsborgstelling voor geldt. De hoofdregel is dat dit krediet ten minste 100% bedraagt van het BMKB-krediet. De verruiming van de regeling betekent dat voor ondernemingen die actief zijn in bovengenoemde sectoren, dit percentage wordt vastgesteld op 33,3%. Hierdoor wordt het risico voor de financier meer beperkt.

Let op!
De verruiming van het BMKB-krediet geldt voor leningen die tot 1 januari 2021 worden verstrekt.

Wilt u meer weten over de Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten? Neem dan gerust contact met ons op.

Inkomens- en verzuimverzekering

Als ondernemer kun je niet alle risico’s zelf dragen. Het verzuimrisico is daar een mooi voorbeeld van.

Verhoging vrijgestelde vermogen voor sparen

18-09-2020

In het Belastingplan 2021 is gepresenteerd dat het vrijgestelde vermogen wordt verhoogd van € 30.846 naar € 50.000 en naar € 100.000 voor degene met een fiscaal partner. Dit gaat degene met een klein vermogen meer ontzien.

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen

BVM is nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijk actieve ondernemingen

25-08-2020

Volgens het wetsvoorstel is BVM de nieuwe rechtsvorm voor ondernemers die zich richten op maatschappelijke doelen. De doelstellingen van ondernemingen moeten voornamelijk liggen op het gebied van energie, klimaat, zorg, onderwijs, veiligheid en arbeidsparticipatie.