Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 januari 2020

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2020

In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De Europese Unie wil zorgen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Weet jij al wat er veranderd is per 2020?

Vervallen betalingsrechten

Vanaf 2020 vervalt na twee jaar het aantal betalingsrechten waarvoor u twee jaar achtereen geen subsidiabele landbouwgrond heeft. Tot en met 2019 werden betalingsrechten om de beurt benut om vervallen te voorkomen. Wilt u voorkomen dat betalingsrechten vervallen, dan kunt ervoor kiezen om uw extra betalingsrechten te verkopen of te verhuren. Of u huurt of koopt meer landbouwgrond.

Let op!
Dit moet u uiterlijk op 15 mei 2020 geregeld hebben.

EA-pakket Veldleeuwerik verdwijnt

U kunt als landbouwer meehelpen aan de vergroening van het landschap door een gedeelte van uw grond in te zetten als ecologisch aandachtsgebied (EA). Er zijn verschillende manieren om aan deze eis te voldoen. In 2020 kunt u echter niet meer kiezen voor het EA-pakket Veldleeuwerik.

Nieuw subsidiabel gewas

Vanaf 2020 is er een nieuw subsidiabel gewas, waardoor u subsidie kunt aanvragen voor percelen met Wilde rijst.

Sanctie graasdierpremie

Op 15 mei 2020 moeten uw schapen en vrouwelijke vleesrunderen goed geregistreerd staan in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R). Alleen dan zijn uw dieren subsidiabel voor de graasdierpremie. Uw dierregistratie in I&R moest hiervoor op 31 december 2019 al kloppen, anders krijgt u een sanctie.

Let op!
Doet u voor 15 mei 2020 nog een herstelactie in I&R, dan krijgt u nog wel subsidie maar ook een sanctie op uw graasdierpremie.

Brede weersverzekering

De Tegemoetkoming premie brede weersverzekering heet vanaf 2020 Brede weersverzekering.

U hoeft vanaf 2020 over deze verzekering geen assurantiebelasting meer te betalen. Daardoor wordt een brede weersverzekering goedkoper en daalt de subsidie voor de Brede weersverzekering. In 2020 is de subsidie 63,7% van uw premie. In 2019 was dat 65%.

Let op!
Vanaf 2020 kunt u ook kiezen voor een verzekering met een lagere schadedrempel, waardoor u al een schadevergoeding kunt krijgen als 20% van uw oogst mislukt door weersomstandigheden.

Geen waterbuffer bij ondiep ploegen

In Zuid-Limburg hoeven landbouwers geen waterbuffer meer aan te leggen bij het ondiep ploegen van percelen op hellingen.

Erosiebeperkende maatregelen melden bij LLTB

Vanaf 2020 moeten landbouwers in Zuid-Limburg erosiebeperkende maatregelen melden bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Dat moet uiterlijk op 1 februari.

Wilt u meer weten over de wijzigingen in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid? Wij adviseren u graag.

Zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd

17-09-2020

In de Miljoenennota is gepresenteerd dat het plan is om de zelfstandigenaftrek de komende jaren sneller en forser af te bouwen dan al eerder aangekondigd was. Als de belastingplannen doorgaan, is deze aftrekpost uiteindelijk in 2036 bijna € 4.000 lager.

Doorgeven juiste adres aan fiscus niet verplicht

03-09-2020

Het doorgeven van jouw juiste adres aan de fiscus is wettelijk niet verplicht. De procedure waarin dit werd geconcludeerd lees je hier. 

Accountantscontrole

Ben je verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant? Of wil je vrijwillig verantwoording afleggen? Omnyacc is jouw partner in control. 

Annelies Mul

Secretaresse

Starten

Als startende ondernemer komt er ontzettend veel op je af waar je niet altijd kennis van hebt. Graag zetten wij samen met jou de eerste stap tot succes!

Reorganisatie en ontslag

Onze HRM-specialisten en arbeidsrechtjuristen staan klaar om je van a tot z te begeleiden.