Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

6 augustus 2020

Bezwaar maken tegen afgewezen NOW- of Tozo-aanvraag

Ben je het niet eens met jouw afgewezen NOW- of Tozo-aanvraag? Maak dan tijdig bezwaar tegen de afwijzing. Maar hoe doe je dit?

De overheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0 en Tozo 2.0) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis.

De procedure

De aanvragen voor deze subsidies lopen via verschillende loketten. Voor de Tozo moet je jouw aanvraag indienen bijjo uw woongemeente, ook al drijft u uw onderneming in een andere gemeente. Voor de NOW moet u de aanvraag indienen bij het UWV.

Besluit

Bij beide aanvragen gelden wel dezelfde procedureregels zoals opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Na het indienen van de aanvraag ontvang je een besluit waarin wordt aangegeven of je een subsidie krijgt. Daarin wordt ook aangegeven over welke periode je subsidie krijgt, wat de hoogte van (het voorschot op) de subsidie is en aan welke verplichtingen je je moet houden.

Helaas…afgewezen

Het kan zijn dat de gemeente of het UWV jouw aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst. Op basis van de AWB kun je tegen het besluit bezwaar maken en eventueel in beroep gaan.

Tip!

Je hebt ook recht op bezwaar en beroep als je een besluit ontvangt waarin wordt geoordeeld dat je de subsidie (deels) moet terugbetalen.

Bezwaar aantekenen

Je kunt binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij de betreffende instantie. In jouw bezwaar moet je in ieder geval de volgende zaken opnemen: de datum, jouw naam en adres, de uitleg van het besluit waartegen je bezwaar maakt, de redenen waarom je het niet eens bent met het besluit en jouw handtekening.

Tip!

Zend een kopie van het besluit mee en verstuur je bezwaar per aangetekende post.

Als je na jouw bezwaar in beroep wil, loopt dit via de rechtbank. Je moet dan een advocaat inschakelen die binnen 6 weken een beroepschrift opstelt en indient.

Denk aan uitstel van betaling!

Het is mogelijk dat een in eerste instantie toegekende subsidie later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Het is dan niet voldoende om alleen bezwaar of beroep aan te tekenen. De bezwaar- en beroepsprocedure hebben namelijk geen schorsende werking. Dit betekent dat de terugvordering doorloopt tijdens uw bezwaar of beroep. Om dit te voorkomen, moet je ook om uitstel van betaling gedurende de procedures verzoeken.

Tip!

Als het UWV of de gemeente weigert mee te werken aan een uitstel van betaling, kun je in een voorlopige voorzieningsprocedure aan de rechter om uitstel van betaling vragen.

Accountant RA

Accountant RA

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • RA opleiding
Wlz nacalculatie

Wlz nacalculatie

Ben jij financieel verantwoordelijke bij een organisatie die langdurige zorg verleent? Dan ben je volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om financiële verantwoording af te leggen over de geleverde zorgprestaties. 
Btw bloemist 3 berekeningsmethoden

Btw bloemist 3 berekeningsmethoden

07-06-2021

Maak je als bloemist gebruik van het zogenaamde kasstelsel voor de btw? Let op, want vanaf 1 januari 2021 moet de btw anders berekent worden. Hoe zit dit?
Begeleiden belastingcontrole

Begeleiden belastingcontrole

Staat de Belastingdienst binnenkort bij jou op de stoep voor een controle? Dat kan, want per jaar controleren zij tienduizenden ondernemers.
Accountant Hoorn

Accountant Hoorn

Ben jij op zoek naar een accountant of adviseur die je kan helpen in elke fase van het ondernemerschap? Dan ben je bij Omnyacc Hoorn aan het juiste adres. Onze accountants kunnen je helpen bij het starten van je onderneming, in de groeifase bij het aantrekken van personeel, arbodienstverlening en verzuim, bij de administratie of fiscale zaken, maar ook bij het overdragen van je bedrijf en je pensioen. Wij doen alles om jou als ondernemer zo goed mogelijk bij te staan. Wil je meer weten over Omnyacc Hoorn? Lees dan snel verder.
Verenigingen en stichtingen: extra regels per 1 juli

Verenigingen en stichtingen: extra regels per 1 juli

24-06-2021

Als gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) krijgen verenigingen en stichtingen te maken met extra regels vanaf 1 juli.