Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

6 augustus 2020

Bezwaar maken tegen afgewezen NOW- of Tozo-aanvraag

Ben je het niet eens met jouw afgewezen NOW- of Tozo-aanvraag? Maak dan tijdig bezwaar tegen de afwijzing. Maar hoe doe je dit?

De overheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0 en Tozo 2.0) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis.

De procedure

De aanvragen voor deze subsidies lopen via verschillende loketten. Voor de Tozo moet je jouw aanvraag indienen bijjo uw woongemeente, ook al drijft u uw onderneming in een andere gemeente. Voor de NOW moet u de aanvraag indienen bij het UWV.

Besluit

Bij beide aanvragen gelden wel dezelfde procedureregels zoals opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Na het indienen van de aanvraag ontvang je een besluit waarin wordt aangegeven of je een subsidie krijgt. Daarin wordt ook aangegeven over welke periode je subsidie krijgt, wat de hoogte van (het voorschot op) de subsidie is en aan welke verplichtingen je je moet houden.

Helaas…afgewezen

Het kan zijn dat de gemeente of het UWV jouw aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst. Op basis van de AWB kun je tegen het besluit bezwaar maken en eventueel in beroep gaan.

Tip!

Je hebt ook recht op bezwaar en beroep als je een besluit ontvangt waarin wordt geoordeeld dat je de subsidie (deels) moet terugbetalen.

Bezwaar aantekenen

Je kunt binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij de betreffende instantie. In jouw bezwaar moet je in ieder geval de volgende zaken opnemen: de datum, jouw naam en adres, de uitleg van het besluit waartegen je bezwaar maakt, de redenen waarom je het niet eens bent met het besluit en jouw handtekening.

Tip!

Zend een kopie van het besluit mee en verstuur je bezwaar per aangetekende post.

Als je na jouw bezwaar in beroep wil, loopt dit via de rechtbank. Je moet dan een advocaat inschakelen die binnen 6 weken een beroepschrift opstelt en indient.

Denk aan uitstel van betaling!

Het is mogelijk dat een in eerste instantie toegekende subsidie later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Het is dan niet voldoende om alleen bezwaar of beroep aan te tekenen. De bezwaar- en beroepsprocedure hebben namelijk geen schorsende werking. Dit betekent dat de terugvordering doorloopt tijdens uw bezwaar of beroep. Om dit te voorkomen, moet je ook om uitstel van betaling gedurende de procedures verzoeken.

Tip!

Als het UWV of de gemeente weigert mee te werken aan een uitstel van betaling, kun je in een voorlopige voorzieningsprocedure aan de rechter om uitstel van betaling vragen.

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen

25 tips HRM-beleid

25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij

Eke Hus

Belastingadviseur

Miljoenennota: tarieven

16-09-2020

Hoe zit het met de tarieven in 2021 naar aanleiding van de Miljoenennota 21? Velen gaan er in 2021 iets op vooruit aanpassingen in de heffingskortingen en het forfaitair rendement (box 3, sparen en beleggen). Ook gaat de vennootschapsbelasting iets omlaag. Omdat het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) in 2021 stijgt, kan het zinvol zijn nog dit jaar een (extra) dividenduitkering te doen. In dit hoofdstuk vind je de tarieven in handige tabellen weergegeven.

Check vergunningen nieuwe bedrijfsruimte horecaonderneming

26-08-2020

Als huurder van een nieuwe bedrijfsruimte voor je horecaonderneming ben je vaak zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergunningen. Let dus goed de benodigde vergunningen en welke afspraken je daar over maakt.