Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

4 juni 2021

Mkb in zicht: specialistische zakelijke diensten

Er is een bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten, maar ook in deze branche waren de verschillen groot. Architecten, notarissen en ingenieurs profiteren van de florerende woningmarkt, reclamebureaus blijven daarentegen duidelijk achter.

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Relatief sterke groei

De branche als geheel zag de netto-omzet in 2020 met ruim 3 procent toenemen. Dit was een minder sterke groei dan in de voorgaande twee jaren, maar aanmerkelijk beter dan het mkb-gemiddelde van 0,6 procent. Ook de winstontwikkeling was duidelijk bovengemiddeld: 15,8 procent, versus 9,3 procent voor het mkb als geheel. De brutomarge nam met 4,5 procent toe, tegenover +0,6 procent gemiddeld in het mkb.

Omzet en winst over de jaren

Sinds 2018 ligt de omzet- en de winstontwikkeling boven het mkb-gemiddelde en het coronajaar 2020 vormt hierop geen uitzondering, met een omzettoename van ruim 3 procent en een winsttoename van bijna 16 procent. De winst neemt sinds 2017 jaarlijks in de dubbele cijfers toe en daarmee is de branche uniek (zie figuur 27 op bladzijde 26 in het SRA-rapport).

Grote onderlinge verschillen

Architecten en ingenieurs kenden in 2020 over het algemeen een positief jaar, mede dankzij voordelige omstandigheden op de woningmarkt. Vooral het resultaat voor belasting heeft in deze deelbranche een sterke stijging laten zien. De financiële resultaten van reclamebureaus zijn daarentegen sterk achtergebleven. Voor adviseurs op het gebied van management en bedrijfsvoering is 2020 een gemengd jaar geweest. De omzet is gemiddeld genomen wel gestegen, maar het resultaat voor belasting is gedaald. De inkoopwaarde is hier sterk toegenomen.

Lichte stijging kosten

Aan de kostenkant viel op dat de personeelskosten vorig jaar licht zijn opgelopen: +0,6 procent. In het mkb was gemiddeld sprake van een lichte daling, vooral als gevolg van de verwerking van de NOW-regeling. Deze loonsteun kon ook worden opgeteld bij ‘overige bedrijfsopbrengsten’. In de specialistische zakelijke dienstverlening is deze post slechts licht toegenomen. Dit alles lijkt er dus op te wijzen dat de ondernemers in deze branche relatief weinig coronasteun hebben aangevraagd.

Groei eigen vermogen

Het eigen vermogen is in de specialistische zakelijke dienstverlening in 2020 iets meer toegenomen dan een jaar eerder: +10,3 procent. De kortlopende schulden zijn vrijwel onveranderd gebleven en de langlopende schulden zijn met iets meer dan 6 procent gestegen.

Kredietwaardigheid licht vooruit

De financiële positie van bedrijven in de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening is licht verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating < 1 procent), is uitgekomen op 86,5. Dit betekent een lichte verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel merken we op dat de verschillen binnen de branche aanzienlijk zijn.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Mkb in zicht: financiële cijfers

Mkb in zicht: financiële cijfers

26-05-2021

De financiële cijfers van het mkb over 2020 zijn hoopvol. Het mkb stond er voor de coronacrisis goed voor, en in de basis is dat nog steeds zo. Maar, er zijn maatwerkoplossingen nodig voor de vele getroffen ondernemers.
Mkb in zicht: medische zorg

Mkb in zicht: medische zorg

03-06-2021

De medische zorg kent een enorme druk door de coronapandemie. Ook zijn er positieve effecten: digitalisering en innovatie hebben een grote sprong genomen. De winstgroei van de medische zorg trekt daarnaast aan. Wel lopen de cijfers uiteen en zijn er grote onderlinge verschillen.
Mkb in zicht: bouw

Mkb in zicht: bouw

02-06-2021

De meeste mkb-branches hadden het in 2020 zwaar door de coronacrisis, maar de bouw niet. Dankzij een doorwerkprotocol kon het werk in de bouw over het algemeen doorgaan. De impact van corona bleef hierdoor relatief beperkt. De netto-omzet is met bijna 4 procent toegenomen. Daarmee deed de bouw het veel beter dan het mkb-gemiddelde (+0,6 procent). De winst is met 5,5 procent gestegen, tegenover een mkb-gemiddelde van +9,3 procent. De ontwikkeling van de brutomarge was met +3,2 procent opnieuw bovengemiddeld.
Mkb in zicht: automotive

Mkb in zicht: automotive

01-06-2021

Door de coronacrisis en de verplichte sluiting is ook de automotive financieel geraakt. Er is een stevige krimp van omzet (5% gekrompen) en brutomarge (2,4% gedaald). De branche blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde. De winstontwikkeling was vooral dankzij de steunmaatregelen wel positief: +6 procent.
Mkb in zicht: logistiek

Mkb in zicht: logistiek

31-05-2021

Voor een groot deel van de logistieke branche wordt een vrij snel herstel verwacht. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen jaar weinig veranderd. Echter kenden de binnenvaart, eventlogistiek en horecabevoorrading een zwaar jaar.
Mkb in zicht: horeca

Mkb in zicht: horeca

28-05-2021

De horeca is door de coronacrisis erg hard geraakt. Dit is te zien aan de ongekende krimp van de omzet- en de winstontwikkeling over 2020.