Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

3 juni 2021

Mkb in zicht: medische zorg

De medische zorg kent een enorme druk door de coronapandemie. Ook zijn er positieve effecten: digitalisering en innovatie hebben een grote sprong genomen. De winstgroei van de medische zorg trekt daarnaast aan. Wel lopen de cijfers uiteen en zijn er grote onderlinge verschillen.

Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Grote verschillen in omzet en winst

De medische zorg heeft in 2020 een verdere groei laten zien, maar per saldo iets minder sterk dan in de voorgaande vier jaren. De omzetgroei kwam uit op bijna 6 procent, tegenover 0,6 procent voor het mkb als geheel. De groei werd iets minder breed gedragen dan in eerdere jaren: 63,8 procent van de zorgondernemers zag de omzet stabiliseren of toenemen (in 2019 was dit bijna 72 procent).

De winstgroei bedroeg per saldo bijna 11 procent, maar de verschillen waren groot. Ruim 45 procent van de zorgondernemers zag de winst afnemen en 14 procent zelfs met 50 procent of meer. Daar stond tegenover dat bijna een kwart de winst met 50 procent of meer zag stijgen.

Omzet en winst over de jaren

Over de afgelopen vijf jaar zien we een redelijk stabiel verloop van de omzetontwikkeling. De jaarlijkse winststijgingen liggen elk jaar beneden het mkb-gemiddelde, met uitzondering van het coronajaar 2020 waarin de toename van de winst met 10,5% juist iets sterker was dan mkb-gemiddeld (zie figuur 26 op pagina 26 van het SRA-rapport).

Huisartsen doen het goed

Binnen de branche valt op dat vooral alternatieve zorgverleners achterblijven. Ook tandartsen presteren minder goed. Beide deelbranches moesten hun behandelingen afgelopen jaar tijdelijk staken in verband met de coronamaatregelen. Huisartsen kenden over het algemeen juist een goed jaar, net als praktijken van fysiotherapeuten. Huisartsen hebben in april 2020 een vergoeding van 10 euro per patiënt gekregen als compensatie voor de extra kosten die huisartsenpraktijken hebben moeten maken. De extra kosten lijken hiermee veelal gedekt.

Personeelskosten relatief sterk omhoog

Net als in voorgaande jaren liepen de personeelskosten, met afstand de grootste kostenpost van een zorgorganisatie, op. De stijging van 8 procent lag ongeveer in lijn met 2019 en ook duidelijk boven het mkb-gemiddelde (lichte daling). Hierbij tekenen we wel aan dat in veel andere branches een forse NOW-steun in mindering is gebracht op de personeelskosten, waardoor het beeld enigszins vertekend is.

In de medische zorg zijn de loonkosten vorig jaar met ruim 10 procent gestegen, ten opzichte van een stijging van 3 procent voor het mkb als geheel. De post overige personeelskosten, waaronder ook de inzet van uitzendkrachten valt, is met 19 procent gedaald, na behoorlijke stijgingen in de voorgaande vier jaren.

Financiële gezondheid stabiel

De financiële positie van bedrijven in de medische zorg is vrijwel onveranderd gebleven. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating < 1 procent), is uitgekomen op 89,4. De branche doet het daarmee duidelijk beter dan het mkb-gemiddelde, dat licht verbeterde naar 83,2 procent. Wel merken we op dat de verschillen binnen de branche aanzienlijk zijn.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Mkb in zicht: financiële cijfers

Mkb in zicht: financiële cijfers

26-05-2021

De financiële cijfers van het mkb over 2020 zijn hoopvol. Het mkb stond er voor de coronacrisis goed voor, en in de basis is dat nog steeds zo. Maar, er zijn maatwerkoplossingen nodig voor de vele getroffen ondernemers.
Mkb in zicht: detailhandel

Mkb in zicht: detailhandel

27-05-2021

De detailhandel groeit stevig, maar dit is lang niet in elke onderneming het geval. Consumentenbestedingen zijn door de coronamaatregelen verplaatst van horeca en toerisme naar de detailhandel. Hiervan is geprofiteerd door webwinkels, doe-het-zelf-zaken, fietsenwinkels en supermarkten. Andere detailhandels, zoals kleding- en schoenenwinkels, zagen de omzetten grotendeels wegvallen.
Mkb in zicht: horeca

Mkb in zicht: horeca

28-05-2021

De horeca is door de coronacrisis erg hard geraakt. Dit is te zien aan de ongekende krimp van de omzet- en de winstontwikkeling over 2020. 

Mkb in zicht: logistiek

Mkb in zicht: logistiek

31-05-2021

Voor een groot deel van de logistieke branche wordt een vrij snel herstel verwacht. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen jaar weinig veranderd. Echter kenden de binnenvaart, eventlogistiek en horecabevoorrading een zwaar jaar.
Mkb in zicht: bouw

Mkb in zicht: bouw

02-06-2021

De meeste mkb-branches hadden het in 2020 zwaar door de coronacrisis, maar de bouw niet. Dankzij een doorwerkprotocol kon het werk in de bouw over het algemeen doorgaan. De impact van corona bleef hierdoor relatief beperkt. De netto-omzet is met bijna 4 procent toegenomen. Daarmee deed de bouw het veel beter dan het mkb-gemiddelde (+0,6 procent). De winst is met 5,5 procent gestegen, tegenover een mkb-gemiddelde van +9,3 procent. De ontwikkeling van de brutomarge was met +3,2 procent opnieuw bovengemiddeld.
Mkb in zicht: automotive

Mkb in zicht: automotive

01-06-2021

Door de coronacrisis en de verplichte sluiting is ook de automotive financieel geraakt. Er is een stevige krimp van omzet (5% gekrompen) en brutomarge (2,4% gedaald). De branche blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde. De winstontwikkeling was vooral dankzij de steunmaatregelen wel positief: +6 procent.