Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

1 juni 2021

Mkb in zicht: automotive 

Door de coronacrisis en de verplichte sluiting is ook de automotive financieel geraakt. Er is een stevige krimp van omzet (5% gekrompen) en brutomarge (2,4% gedaald). De branche blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde. De winstontwikkeling was vooral dankzij de steunmaatregelen wel positief: +6 procent.

Dit blijkt uit het nieuwe Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Omzet over breed front gedaald

Binnen de branche werd de daling van de omzet over een breed front gevoeld. Meer dan de helft van de autobedrijven (51,8 procent) heeft de omzet in 2020 zien afnemen. Voor de winst is dit net iets minder dan de helft (47 procent). Het gaat wel relatief vaak (22,9 procent) om een forse winstdaling van 50 procent of meer.

Omzet en winst over de jaren

Het jaar 2020 is wat omzet- en winstgroei betreft een trendbreuk in de detailhandel. Uit de vergelijking over meerdere jaren blijkt dat in de afgelopen vijf jaar niet eerder een dergelijke toename van de omzet werd gerealiseerd. Winsttoenames van rond de 40 procent kwamen alleen in 2015 en 2014 nog voor (zie de grafiek op pagina 15 van het SRA-rapport).

Gespecialiseerde reparatiebedrijven in zwaar weer

De verschillen binnen de autobranche waren vorig jaar opnieuw groot. Ondernemers die zich richten op gespecialiseerde reparaties zoals carrosserieherstel hebben een moeilijk jaar achter de rug, met een behoorlijke krimp van de omzet. Dit houdt mogelijk verband met de afname van verkeersongevallen in 2020. De handel in auto-onderdelen en -accessoires heeft de omzet – en vooral de winst – juist zien toenemen. In de handel in personenauto’s en lichte bedrijfswagens is de omzet over 2020 bovengemiddeld gedaald en de winst licht toegenomen.

Lagere bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn met meer dan 2 procent afgenomen; een sterkere daling dan het mkb-gemiddelde (-0,8 procent). De auto- en verkoopkosten (onder meer voor promotie en showrooms) laten over 2020 een dubbelcijferige min zien en ook de personeelskosten zijn gedaald (met -1,5 procent). Verder zijn de ‘overige bedrijfsopbrengsten’ sterk toegenomen. Dit laatste hangt waarschijnlijk samen met de administratieve verwerking van de NOW-regeling.

Vermogenspositie versterkt

Het eigen vermogen is met bijna 13 procent gegroeid, nog iets sterker dan in 2019. Dit beeld kan te maken hebben met het dividendverbod dat was gekoppeld aan de NOW-regeling. Verder zijn de kortlopende schulden min of meer gelijk gebleven, tegen een daling van bijna 5 procent een jaar eerder. De langlopende schulden zijn met 2 procent afgenomen, waar een jaar eerder nog een stijging van bijna 16 procent uit de bus kwam.

Financieel gezond

De financiële positie van bedrijven in de automotive is op niveau. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating < 1 procent), is uitgekomen op bijna 85. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. De branche doet het daarmee ook beter dan het mkb-gemiddelde, dat licht verbeterde naar 83,2 procent.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Mkb in zicht: financiële cijfers

Mkb in zicht: financiële cijfers

26-05-2021

De financiële cijfers van het mkb over 2020 zijn hoopvol. Het mkb stond er voor de coronacrisis goed voor, en in de basis is dat nog steeds zo. Maar, er zijn maatwerkoplossingen nodig voor de vele getroffen ondernemers.
Mkb in zicht: detailhandel

Mkb in zicht: detailhandel

27-05-2021

De detailhandel groeit stevig, maar dit is lang niet in elke onderneming het geval. Consumentenbestedingen zijn door de coronamaatregelen verplaatst van horeca en toerisme naar de detailhandel. Hiervan is geprofiteerd door webwinkels, doe-het-zelf-zaken, fietsenwinkels en supermarkten. Andere detailhandels, zoals kleding- en schoenenwinkels, zagen de omzetten grotendeels wegvallen.
Mkb in zicht: horeca

Mkb in zicht: horeca

28-05-2021

De horeca is door de coronacrisis erg hard geraakt. Dit is te zien aan de ongekende krimp van de omzet- en de winstontwikkeling over 2020. 

Mkb in zicht: logistiek

Mkb in zicht: logistiek

31-05-2021

Voor een groot deel van de logistieke branche wordt een vrij snel herstel verwacht. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen jaar weinig veranderd. Echter kenden de binnenvaart, eventlogistiek en horecabevoorrading een zwaar jaar.
Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden beperk je de financiële risico’s voor jouw onderneming.
Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Denk je erover om een investering te doen, maar is het lastig om de financiering rond te krijgen in deze tijd? Misschien kom je wel in aanmerking voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK-regeling is een investeringsregeling die het voor bedrijven aantrekkelijker maakt om in 2021 en 2022 investeringen te blijven doen. Met deze investeringskorting kunnen de meeste ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van de investering verrekenen met de loonheffing. Voldoe jij aan de voorwaarden?