Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

4 juni 2021

Mkb in zicht: industrie 

In de industrie branche is een bovengemiddelde winstontwikkeling van bijna 15 procent te zien. Wel heeft de coronacrisis in 2020 gezorgd voor onzekerheid, vraaguitval en verstoringen in de aanleveringen. Dit resulteert per saldo in een forse krimp van de industriële productie. De omzet kromp met ruim 2 procent, versus een gemiddelde groei van 0,6 procent voor het mkb. De brutomarge bleef vrijwel onveranderd.

Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Omzet en winst over de jaren

De daling van de omzet in 2020 is voor de industrie bijzonder, want in de afgelopen vijf jaar was elk jaar een stijging van de omzet te zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Desondanks is de winsttoename van 15 procent in het afgelopen jaar fors hoger dan in 2019 (+ 8 procent), als gevolg van de steunmaatregelen (sterke toename van de ‘overige bedrijfsopbrengsten’), zie figuur 20 op pagina 23 in het SRA-rapport.

Grote verschillen binnen de branche

Hoewel de winstontwikkeling per saldo sterk is, zijn de verschillen binnen de industrie in 2020 groot. Het deel van de industriële bedrijven dat de winst stabiel heeft zien blijven of heeft zien toenemen, is gedaald naar iets meer dan 51 procent. Wel gaat het hierbij voor een groot deel om forse winststijgingen van 50 procent of meer. Tegelijkertijd heeft bijna drie op de tien industriële ondernemers de winst met 50 procent of meer zien kelderen. Verder is het aantal ondernemers met een hogere of stabiele omzet sterk afgenomen, tot minder dan de helft.

Voedingsmiddelenproducenten blinken uit

Binnen de industrie hebben vooral producenten van voedingsmiddelen en machines en apparaten (exclusief computers en elektronische apparatuur) in 2020 een gezonde winstontwikkeling laten zien. Makers van producten van metaal (exclusief machines en apparaten) en industriële bedrijven gericht op reparatie en onderhoud van machines hebben op dit punt relatief laag gescoord. De ontwikkeling van de omzet was vorig jaar vooral gunstig voor voedingsmiddelenproducenten.

Iets sterkere daling personeelskosten

De personeelskosten zijn in de industriële branche met ruim 1 procent gedaald, mede door het in mindering brengen van de NOW-regeling. Deze daling is iets sterker dan het mkb-gemiddelde (-0,4 procent). Per saldo zijn de loonkosten in de industrie met bijna 1 procent gestegen. Dit is minder sterk dan het mkb-gemiddelde en duidelijk minder sterk dan in de voorgaande jaren.

Verdere groei eigen vermogen

Het eigen vermogen is bijna 15 procent hoger uitgekomen. Deze stijging is groter dan in 2019 en ook sterker dan het mkb-cijfer. De langlopende schulden zijn met ruim 4 procent relatief fors toegenomen, maar dit cijfer wordt wellicht vertekend doordat hierin ook uitgestelde belastingbetalingen zijn opgenomen. De kortlopende schulden zijn met 2 procent gedaald.

Financiële positie licht verbeterd

De financiële positie van bedrijven in de industrie is licht verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating < 1 procent), is uitgekomen op bijna 85. Dit betekent een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. De branche doet het ook iets beter dan het mkb-gemiddelde (83,2 procent).

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Mkb in zicht: financiële cijfers

Mkb in zicht: financiële cijfers

26-05-2021

De financiële cijfers van het mkb over 2020 zijn hoopvol. Het mkb stond er voor de coronacrisis goed voor, en in de basis is dat nog steeds zo. Maar, er zijn maatwerkoplossingen nodig voor de vele getroffen ondernemers.
Mkb in zicht: specialistische zakelijke diensten

Mkb in zicht: specialistische zakelijke diensten

04-06-2021

Er is een bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten, maar ook in deze branche waren de verschillen groot. Architecten, notarissen en ingenieurs profiteren van de florerende woningmarkt, reclamebureaus blijven daarentegen duidelijk achter.
Mkb in zicht: medische zorg

Mkb in zicht: medische zorg

03-06-2021

De medische zorg kent een enorme druk door de coronapandemie. Ook zijn er positieve effecten: digitalisering en innovatie hebben een grote sprong genomen. De winstgroei van de medische zorg trekt daarnaast aan. Wel lopen de cijfers uiteen en zijn er grote onderlinge verschillen.
Mkb in zicht: bouw

Mkb in zicht: bouw

02-06-2021

De meeste mkb-branches hadden het in 2020 zwaar door de coronacrisis, maar de bouw niet. Dankzij een doorwerkprotocol kon het werk in de bouw over het algemeen doorgaan. De impact van corona bleef hierdoor relatief beperkt. De netto-omzet is met bijna 4 procent toegenomen. Daarmee deed de bouw het veel beter dan het mkb-gemiddelde (+0,6 procent). De winst is met 5,5 procent gestegen, tegenover een mkb-gemiddelde van +9,3 procent. De ontwikkeling van de brutomarge was met +3,2 procent opnieuw bovengemiddeld.
Mkb in zicht: automotive

Mkb in zicht: automotive

01-06-2021

Door de coronacrisis en de verplichte sluiting is ook de automotive financieel geraakt. Er is een stevige krimp van omzet (5% gekrompen) en brutomarge (2,4% gedaald). De branche blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde. De winstontwikkeling was vooral dankzij de steunmaatregelen wel positief: +6 procent.
Mkb in zicht: logistiek

Mkb in zicht: logistiek

31-05-2021

Voor een groot deel van de logistieke branche wordt een vrij snel herstel verwacht. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen jaar weinig veranderd. Echter kenden de binnenvaart, eventlogistiek en horecabevoorrading een zwaar jaar.