Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

9 maart 2023

Agro: oppervlakte ‘mest’ corrigeren voor bufferstrook

In de GO moet je per perceel ‘perceelsgebonden informatie’ invullen. Een onderdeel hiervan is de ‘Opgegeven oppervlakte Mest’.

Geen mestplaatsingsruimte op bufferstrook

Een bufferstrook mag je niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte op jouw bedrijf. Om deze reden telt een bufferstrook niet mee bij de oppervlakte ‘mest’. Dit moet je zelf aangeven in de GO.

Bufferstrook onderdeel van perceel

Teken je een bufferstrook niet apart in? Dan is de bufferstrook een onderdeel van het perceel en telt daardoor mee bij het totale oppervlakte (‘Voorgestelde oppervlakte Mest’). In deze situatie moet je jouw ‘Opgegeven oppervlakte Mest’ corrigeren voor de ‘Oppervlakte bufferstroken’.

Let op bij aanpassingen bufferstrook

Ben je het niet eens met de breedte van de bufferstrook die in ‘Mijn percelen’ wordt getoond? Dan mag je uitgaan van de feitelijke situatie. Je corrigeert dan de oppervlakte ‘mest’ met deze (feitelijke) oppervlakte. Je kunt dan niet uitgaan van de in de GO aangegeven ‘Oppervlakte bufferstroken’.

Corrigeer de oppervlakte mest voor aanwezige bufferstroken. Let op als je een andere breedte hanteert dan is opgenomen in de kaartlaag bufferstroken in ‘Mijn percelen’.

Tot slot

Bekijk ook onze andere agro-gerelateerde artikelen:

Pensioen werkgever

Pensioen werkgever

Wat zijn voor jou de beste mogelijkheden? Wij analyseren, implementeren, beheren en controleren jouw werkgeverspensioen.
Aanpassingen huurtoeslag 2024

Aanpassingen huurtoeslag 2024

10-03-2023

Het kabinet gaat de huurtoeslag per 2024 aanpassen. Het eerdere voorstel om de werkelijke huur te schrappen als uitgangspunt voor de toeslag, is van de baan. In het nieuwe aangepaste voorstel wordt de leeftijdsgrens verlaagd en het maximum aan te betalen huur losgelaten.
Agro: extra vragen voor landbouwtelling

Agro: extra vragen voor landbouwtelling

09-03-2023

Naast de gebruikelijke vragen in de GO moet je dit jaar ook de vijfjaarlijkse ‘Europese landbouwtelling’ invullen.
Accountant

Accountant

  • Heemstede
  • 32-40 uur
  • AA/RA opleiding
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.