9 maart 2023

Agro: Subsidie ‘Behoud grasland’ bij derogatie

De aanscherpingen van de derogatie heeft behoorlijke (financiële) gevolgen voor bedrijven. De kans is dat bedrijven hierdoor afhaken. Om dit te voorkomen wordt de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ opengesteld.

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor bedrijven die in 2021 en/of 2022 derogatie hadden en in de jaren 2023, 2024 en/of 2025 opnieuw derogatie toepassen.

Geen derogatie mogelijk

Bedrijven die volledig in een grondwaterbeschermingsgebied en/of Natura 2000-gebied liggen kunnen, onder voorwaarden, ook zonder derogatie voor subsidie in aanmerking komen. Je moet dan tenminste 80% grasland hebben.

Aanvraag subsidie

De subsidie kan jaarlijks in de maand juni worden aangevraagd (2023-2025).

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt jaarlijks € 20 per 10 kg N dat de derogatienorm daalt ten opzichte van 2022. Bij de meeste percelen is de daling in 2023 10 kg N/ha (subsidie € 20/ha). De daling is maximaal 80 kg N/ha (van 250 naar 170). Voor deze percelen bedraagt de subsidie € 160/ha (8 x € 20).

Je kunt de subsidie in de maand juni aanvragen. Houd hiervoor berichtgeving in de gaten.

Tot slot

Bekijk ook onze andere agro-gerelateerde artikelen:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Jaarrekening & advies
Wij helpen je graag bij het opstellen, controleren en beoordelen van de jaarrekening. Maar wij gaan ook next level en kijken samen naar de toekomst!
Lees verder
arrow right
Accountantscontrole
Accountantscontrole: de stok achter de deur om processen flink onder de loep te nemen. Met ons advies verbeter je daadwerkelijk. Maak van de nood een deugd.
Lees verder
arrow right
Belastingrente op maat: nu ook voor loon- en omzetbelasting
Vanaf 1 januari 2024 geldt een maatwerkregeling voor belastingrente inzake loon- en omzetbelasting. Voor andere belastingen was deze regeling al actief vanaf 2023. Dit stelt belastingplichtigen in staat belastingrente terug te vorderen voor een periode waarin de Belastingdienst al over de verschuldigde belasting beschikte.
Lees verder
arrow right
Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right
Jacqueline Brijker

Jacqueline Brijker

Salarisadviseur