9 maart 2023

Agro: indienen Gecombineerde opgave

Begin tijdig met het invullen van de Gecombineerde opgave 2023. Je kunt deze t/m 15 mei indienen via mijn.rvo.nl. Het belang is groot en het is dit jaar veel werk!

Inhoud GO en nieuwe onderdelen

De GO bestaat uit de Landbouwtelling, aanvraag GLB-subsidies en vragen over ‘Mest’. Mede door het nieuwe GLB zijn diverse onderdelen gewijzigd. Daarnaast worden behoorlijk wat extra vragen gesteld voor de Europese landbouwtelling.

GLB-subsidies

Je kunt jouw bedrijf aanmelden voor de basispremie en de eco-regeling. Daarnaast kun je de volgende subsidies aanvragen: ‘Brede weersverzekering’, ‘Toeslag Jonge landbouwers’ en ‘Behoud van zeldzame landbouwhuisdieren’. De graasdierpremie is vervallen.

Nieuwe onderdelen

Onderstaande onderdelen zijn nieuw in de GO:

 • Extra vragen voor de Europese landbouwtelling
 • Conditionaliteit: opgave niet-productief areaal (indien van toepassing)
 • Eco-regeling en eco-activiteiten
 • Areaal voor ‘mest’, excl. bufferstroken

‘Mijn percelen’ inclusief landschapselementen en bufferstroken

Voordat je de GO invult moet jouw perceelsregistratie in orde zijn. Zoals gebruikelijk moet je de percelen, die je in gebruik hebt, registreren en zo nodig bijwerken. Daarbij geef je het gewas op dat je gaat telen. Nieuw is dat je nu ook jouw subsidiabele landschapselementen (onder andere sloten) intekent. Deze elementen moet je in gebruik of beheer hebben.

Verplichte bufferstroken in ‘Mijn percelen’

RVO heeft in ‘Mijn percelen’ een kaartlaag met de bufferstroken toegevoegd. Teel je op een bufferstrook hetzelfde gewas als de hoofdteelt op het perceel? Dan hoef je de bufferstrook niet apart in te tekenen. Om verschillende redenen kan het zinvol zijn om dit wel te doen. Raadpleeg jouw adviseur voor de details.

Mede door de vele veranderingen in regelgeving (‘mest’ en GLB) is het aanpassen van ‘Mijn percelen’ en het invullen van de GO ‘een hele klus’. Heb je hierbij hulp nodig? Maak dan tijdig een afspraak.


Tot slot

Bekijk ook onze andere agro-gerelateerde artikelen:

  Speciaal voor jou

  UITGELICHT

  Reiskosten doorbetalen tijdens corona ook zonder onvoorwaardelijk recht?
  Tijdens de coronacrisis was het onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor werkgevers om de reiskosten voor woon-werkverkeer door te betalen, zelfs als medewerkers geheel of gedeeltelijk thuiswerkten. Was dit alleen mogelijk als er een onvoorwaardelijk recht op de reiskostenvergoeding bestond?
  Lees verder
  arrow right
  Nmbrs
  Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
  Lees verder
  arrow right
  Subsidiecontrole
  Het doel van een subsidiecontrole is aantonen dat het subsidiebedrag rechtmatig wordt besteed. Wij kunnen de subsidiecontrole voor je uitvoeren tegen een transparant tarief.
  Lees verder
  arrow right
  Verzuimverzekering vergelijken
  Verzuimpercentages stijgen fors en hiermee ook de schadelast van verzuimverzekeraars. Er zijn veel redenen, maar het effect van economische onzekerheid, corona en een toenemende AOW-leeftijd speelt zeker mee. We zien in de markt een forse stijging van verzuimpremies. Juist nu is het belangrijk om verschillende offertes op te vragen en deze te vergelijken. Onze Inkomen- en Verzuimadviseurs helpen jou daar graag bij. Ze zetten de verschillen op een rij en vertellen je ook graag over hoe jij verzuim kunt beperken dan wel voorkomen.
  Lees verder
  arrow right
  Meld je voor 2 december 2023 aan voor kleineondernemersregeling
  Vanaf 1 januari 2024 gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR)? Meld je dan voor 2 december 2023 hiervoor aan bij de Belastingdienst.
  Lees verder
  arrow right
  Verhoogd Vermogen? Ontdek mogelijke uitzonderingen op toeslagen
  Heb je een speciale uitkering ontvangen of ontvang je deze momenteel? En is je vermogen daardoor boven de grens voor het recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kindgebonden budget gekomen? Dan is het wellicht mogelijk om een verzoek in te dienen om dit vermogen niet mee te laten wegen.
  Lees verder
  arrow right