Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

9 maart 2023

Agro: derogatie data bekend

Onlangs zijn de regels voor derogatie gepubliceerd. Wil je derogatie aanvragen? Houdt rekening met onderstaande punten.

Uiterste datum 7 april

Dit jaar kun je t/m 7 april een derogatievergunning aanvragen bij RVO. Op deze datum moet je ook jouw bemestingsplan gereed hebben.

Geldigheid grondmonsters

Derogatiemonsters zijn vier jaar geldig. Zoals het nu lijkt zijn grondmonsters die gestoken zijn vanaf 1 februari 2019 geldig voor 2023. Moet je nieuwe grondmonsters steken? Dan moet de analyse uiterlijk 7 april bekend zijn. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je per max. 5 ha een grondmonster laat nemen. Dit geldt ook voor gestratificeerde monsters!

Lagere derogatienorm

De derogatienorm in 2023 is 240 of 220 kg N/ha (i.p.v. 250/230). De lagere norm geldt ook voor alle grondsoorten in de waterschappen ‘Noord-Hollands Noorderkwartier’, ‘Delfland’ en ‘Brabantse Delta’.

Geen derogatie voor bepaalde percelen, wel derogatie-eisen

Voor percelen, die liggen in een grondwaterbeschermingsgebied of Natura 2000-gebied, geldt de derogatienorm niet. Als je derogatie hebt, geldt voor deze percelen de norm van 170 kg N/ha. De percelen moeten wel bemonsterd zijn en tellen ook mee bij de bepaling van de 80%-graslandeis.

Naast de grondmonsters en het bemestingsplan moet je als derogatiebedrijf aan (veel) meer voorwaarden voldoen. Zorg dat je kennis neemt van de voorwaarden die voor jouw bedrijf gelden.

Tot slot

Bekijk ook onze andere agro-gerelateerde artikelen:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Schuldenoverzicht corona

Schuldenoverzicht corona

02-03-2023

Heb je als ondernemer een aanmaning ontvangen over een achterstand in de aflossing van jouw coronaschuld? Dan ontvang je binnenkort een schuldenoverzicht. Het overzicht ontbrak bij de aanmaning. Hierdoor was het niet duidelijk wat de daadwerkelijke achterstand was.
Melvin Buis

Melvin Buis

Salaris- en personeelsadviseur

Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Private investeerders

Private investeerders

Private investeerders, participatiemaatschappijen en andere bronnen van geld zijn mogelijk een oplossing.