Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 maart 2022

Agro: start gecombineerde opgave

De Gecombineerde Opgave kan ingevuld worden. Vul jouw Gecombineerde opgave 2022 uiterlijk 15 mei in via mijnrvo.nl. Het is verstandig om hier tijdig aan te beginnen. Het belang van een correctie indiening is groot. Je vraagt immers ook jouw GLB-subsidies aan.

Drie onderdelen in GO

De GO bestaat uit drie onderdelen: de Landbouwtelling, aanvraag GLB-subsidies en vragen over ‘mest’. Een goede voorbereiding is van belang. Daarnaast zijn een paar zaken anders dan vorig jaar.

Aandachtspunten in de GO

Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • Op basis van jouw bouwplan wordt bepaald of en aan welke vergroeningseisen je moet voldoen. Kijk goed of je met jouw voorgenomen bouwplan aan de eisen kunt voldoen.
  • Bekijk vooraf of je nog nieuwe grondmonsters moet nemen voor de fosfaatdifferentiatie.
  • Ook dit jaar worden weer dieraantallen en de melkproductie gevraagd. Zorg dat je deze informatie bij de hand hebt.
  • De gewascode 262 zaaiuien is opgesplitst in 6660 gele zaaiuien en 6664 rode zaaiuien. De rest is gelijk gebleven.
  • Dit jaar geen betaalverzoek meer voor Agrarisch natuurbeheer SNL-a.
  • Geen melding ‘80%-grasland’ omdat nog geen derogatie is verleend.

GLB-subsidies

Met de GO kun je de volgende GLB-subsidies aanvragen:

Bedrijfstoeslag (basis- en vergroeningspremie), Toeslag Jonge landbouwers, Graasdierpremie en Brede weersverzekering.

Percelen belangrijke basis

Voor het indienen van de GO moet je jouw perceelsregistratie in orde hebben. Je kunt jouw percelen controleren en zo nodig aanpassen in ‘Mijn percelen’. Dit jaar moeten veel bedrijven grenzen van de gewaspercelen (iets) aanpassen. Dit omdat RVO bij veel bedrijven de topografische perceelsgrenzen vanuit BGT heeft overgenomen in ‘Mijn percelen’. Zie verderop voor meer informatie.

Het belang van een juiste opgave is groot. Begin tijdig met het verzamelen van gegevens.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Saldering en btw zonnepanelen

Saldering en btw zonnepanelen

01-06-2022

De salderingsregeling op zonnepanelen wordt op een later moment afgebouwd. Daarnaast gaat de btw op zonnepanelen bij woningen naar nul. Verder is meer zon op daken en andere objecten een van de speerpunten van het beleid van het kabinet. Dit is bekendgemaakt in de Voorjaarsnota.
Corona update | oktober 2020

Corona update | oktober 2020

Om bedrijven te ondersteunen die door de coronacrisis worden getroffen komt het kabinet opnieuw met steunmaatregelen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket. Je leest alle nieuwe steunmaatregelen in de onderstaande blokken. Het is een handig naslagwerk voor jou als ondernemer. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Reorganisatie en ontslag

Reorganisatie en ontslag

Onze HRM-specialisten en arbeidsrechtjuristen staan klaar om je van a tot z te begeleiden.
Transport en logistiek kent sterk omzetherstel

Transport en logistiek kent sterk omzetherstel

10-06-2022

Over het geheel genomen staat de branche transport en logistiek er goed voor. Wel zijn er onderlinge verschillen te zien tussen ondernemingen. In 2021 werd de branche gekenmerkt door een sterk herstel. Dat is een prettig uitgangspunt, gegeven de huidige onzekerheid, hoge kosten en personeelsschaarste.
Voorjaarsnota: Afschaffen vrijstelling BPM bestelauto

Voorjaarsnota: Afschaffen vrijstelling BPM bestelauto

02-06-2022

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd dat ze de vrijstelling van BPM willen afschaffen voor bestelauto's. Het voorstel is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord.