Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 maart 2022

Agro: extra maatregelen 7e Actieprogramma

De Europese Commissie heeft het 7e Actieprogramma (7e AP) nog niet goedgekeurd. Onlangs zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. De derogatieprocedure loopt nu door, maar er komt geen besluit op korte termijn.

Extra maatregelen 7e AP

Om het 7e AP goedgekeurd te krijgen heeft de minister extra maatregelen aangekondigd. Bepaalde maatregelen gelden voor de langere termijn en zijn nog niet concreet uitgewerkt. Wel is duidelijk dat gewerkt gaat worden aan een meer gebiedsgerichte aanpak gericht op gebieden waar de waterkwaliteit nog als onvoldoende wordt bestempeld. Hierbij wordt gestreefd naar een meer extensievere vorm van landbouw. Dit geldt zowel voor de veehouderij als voor de akkerbouw. Concreet worden de volgende zaken benoemd:

  • Opkoop van bedrijven en bijbehorende gronden.
  • Doorhalen van opgekochte dierrechten.
  • Teeltbeperkingen of extra voorschriften op de opgekochte gronden.
  • Grondgebondenheid voor melk- en zoogkoeienhouderij, binnen 10 jaar.
  • Brede bufferstroken in beekdalen: 100-250 meter breed.
  • Diverse maatregelen om uit- en afspoeling van nutriënten te voorkomen.

Op het moment van schrijven is niet bekend of ‘Brussel’ het aangepaste 7e Actieprogramma goedkeurt. Daarnaast is ook de derogatieprocedure onzeker. Houd berichtgeving in de gaten.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Jeugd-LIV: nieuwe bedragen bekend

Jeugd-LIV: nieuwe bedragen bekend

20-06-2022

De uurloonbandbreedtes voor de jeugd-LIV van 2022 zijn onlangs bekendgemaakt. Een werkgever met jonge werknemers heeft ook in 2022 mogelijk recht op jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).
Forse verhoging overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand

Forse verhoging overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand

31-05-2022

In 2023 gaan de kosten van overdrachtsbelasting voor beleggings- en bedrijfspanden fors omhoog. Dit werd bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van het kabinet.
Voorjaarsnota: twee tarieven box 2 vanaf 2024

Voorjaarsnota: twee tarieven box 2 vanaf 2024

30-05-2022

Heb je een 'aanmerkelijk belang'? Dan krijg je vanaf 2024 te maken met twee tarieven voor hun inkomsten in box 2. Nu is dat nog één tarief van 26,9%. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota.
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Assistent-accountant

Assistent-accountant

  • Leeuwarden
  • 40 uur
  • HBO AC/BE
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën.