Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 maart 2022

Agro: natuurgrond opgeven

Heb je natuurterrein in gebruik? Dan moet je dat in de GO bij het betreffende perceel aangeven. In ‘Mijn percelen’ geef je alleen de gewascode op. De gewascode staat los van de functie van de grond.

Gewascode grasland voor natuurterrein

In de praktijk is regelmatig discussie over de gewascode voor (blijvend) grasland. Zeker als het natuurterrein betreft. Echter, de gewascode voor grasland is niet afhankelijk van de functie van de grond: landbouwgrond of natuurterrein.

Stap 1: bepalen gewascode grasland

Het bepalen van de gewascode voor grasland is redelijk eenvoudig. Eerst moet je bepalen of het blijvend grasland is. Is het perceel nog geen 5 jaar aaneengesloten grasland? Dan is het tijdelijk grasland: gewascode 266.

Is het perceel wel blijvend grasland? Dan kies je de gewascode op basis van de (verwachte) droge stofopbrengst per ha per jaar:

  • Minder dan 5 ton droge stof/ha: code 331.
  • 5 ton droge stof/ha of meer: code 265.

Stap 2: bepalen landbouwgrond of natuurterrein

Met de keuze voor de gewascode gras geef je niet aan of het perceel landbouwgrond of natuurterrein is. Dit bepaal je op basis van andere criteria, zoals bijvoorbeeld wel of geen ‘N-code’ op jouw perceel. Is een perceel natuurterrein? Dan geef je dat bij het betreffende perceel op in de GO.

De gewascodes voor blijvend grasland (331 of 265) kunnen beiden van toepassing zijn op zowel landbouwgrond als natuurterrein!

Heb je grasland in gebruik? Bepaal dan eerst de gewascode. Is het perceel natuurterrein? Vul deze functie dan in bij het perceel in de GO.

Update lonenspecial 2022: corona en thuiswerken

Update lonenspecial 2022: corona en thuiswerken

23-06-2022

We gaan in op de veelvoorkomende vergoedingen en verstrekkingen fiscaal behandeld worden voor de kosten die werknemers thuis maken
Reorganisatie en ontslag

Reorganisatie en ontslag

Onze HRM-specialisten en arbeidsrechtjuristen staan klaar om je van a tot z te begeleiden.
Compliance Officer

Compliance Officer

  • Diverse vestigingen
  • 24-40 uur
  • RA of AA opleiding
WMO-verklaring

WMO-verklaring

Voor financiering vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet geldt een plicht tot accountantscontrole. Benieuwd hoe onze aanpak voor jou werkt en wat dit je kunt opleveren?
BPM teruggave bij export auto of motor

BPM teruggave bij export auto of motor

14-06-2022

Ben je van plan om een gebruikte auto of motor te exporteren? Je kan onder voorwaarden een deel van de bpm terugkrijgen. Het verzoek om teruggaaf moet binnen dertien weken na het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister gedaan worden. Deze termijn is echter niet heilig.