Inkomen en pensioen

LAAT JE VERZUIMVERZEKERING VERGELIJKEN DOOR OMNYACC

Verzuimpercentages stijgen fors en hiermee ook de schadelast van verzuimverzekeraars. Er zijn veel redenen, maar het effect van economische onzekerheid, corona en een toenemende AOW-leeftijd speelt zeker mee. We zien in de markt een forse stijging van verzuimpremies. Juist nu is het belangrijk om verschillende offertes op te vragen en deze te vergelijken. Onze Inkomen- en Verzuimadviseurs helpen jou daar graag bij. Ze zetten de verschillen op een rij en vertellen je ook graag over hoe jij verzuim kunt beperken dan wel voorkomen.

VERZUIM 2020 STIJGT FORS

Over het algemeen zien we dat in alle sectoren de verzuimpercentages fors stijgen. Daar waar het gemiddelde verzuim in 2018 nog 4,2% bedroeg, was dit in 2019 opgelopen tot 4,4%. Het eerste kwartaal 2020 laat het hoogste verzuimpercentage in 17 jaar zien: 5,2% en in de sector Zorg en Welzijn en Industrie was dit zelfs 6,7% (bron: CBS). Zichtbaar is dat het verzuim in Nederland blijft stijgen, ook na het eerste kwartaal van 2020. De oorzaken zijn divers. Naast het corona-effect zien we ook de gevolgen van de oplopende AOW-leeftijd inmiddels duidelijker worden.

"Het eerste kwartaal 2020 laat het hoogste verzuimpercentage in 17 jaar zien: 5,2%"

PREMIES VERZUIMVERZEKERINGEN VERGELIJKEN

In deze periode van het jaar worden door verzekeraars de verlengingsvoorstellen voor collectieve inkomens- en verzuimverzekeringen weer verstrekt. De premies van nieuwe en verlengingsvoorstellen zijn gebaseerd op de gegevens van jouw eigen bedrijf en/of jouw bedrijfstak. De landelijke toename van de verzuimpercentages en de daarmee gepaard gaande schadelast voor verzekeraars gaat zeker een stijgend effect hebben op de premies. Wij zien dit nu al terug bij nieuwe aanvragen. Dezelfde verzuimcijfers van vorig jaar geven een hogere premie bij nieuwe aanvragen. Wordt er niets gedaan, dan geldt voor 2021 automatisch de premie zoals die is vermeld in het voorstel. Het kan lonen om alternatieven in beeld te brengen. Niet iedere verzekeraar verhoogt de premie of niet in dezelfde mate. Daarbij komt dat de kosten van verzuim sowieso voor werkgevers al fors zijn (directe loonkosten, kosten voor Arbo, kosten vervangende arbeid etc.).

Wij verwachten dat begin november de meeste premievoorstellen voor het nieuwe verzekeringsjaar wel bekend zijn. Dan kunnen wij de premies van de verzuimverzekeringen voor jou vergelijken. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat, gelet op de hiervoor beschreven ontwikkelingen, dat een betere aanbieding niet altijd mogelijk is.

PREVENTIEF VERZUIM AANPAKKEN LOONT ALTIJD

Dat een goed verzuimbeleid loont is inmiddels wel bekend en dit geldt zeker ook voor het coachen van leidinggevenden met een verzuimtraining. Omnyacc kan jou daarbij helpen. 

Hieronder alvast enkele tips die we je niet willen onthouden:

 • Leg instructies, verplichtingen en verantwoordelijkheden omtrent arbeidsongeschiktheid vast in het verzuimreglement
 • Voer verzuimgesprekken bij frequent verzuim (3 of meer keer arbeidsongeschikt per jaar) om langdurig verzuim te voorkomen
 • Volg de wettelijke verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter op om loonsancties te voorkomen.
  Vennoot en pensioen- en HRM-adviseur

  Harold Steunebrink

  "Strategisch personeelsbeleid, goed werkgeverschap, een actief en goed verzuimbeleid, werpt zeker in deze tijd, zijn vruchten af."

  25 tips om jouw HRM-beleid te verbeteren >

  ONZE HRM- EN PENSIOENADVISEURS ONDERSTEUNEN JE GRAAG

  Als je al een collectieve inkomens- of verzuimverzekering via Omnyacc hebt afgesloten toetsen wij uiteraard kritisch de ontvangen premievoorstellen van de betrokken (volmacht)verzekeraars. Daar waar mogelijk wordt er een alternatief voorstel opgevraagd en met je besproken. Heb je nog geen verzuimpakket via Omnyacc? Neem dan, zeker in deze tijd, eens contact op met Geert Jan Hellinga of Annette van Opzeeland van de afdeling Inkomen en Pensioen. 

  STEL JOUW VRAAG OVER HET VERZUIMPAKKET

  Laat ons weten waar wij je mee kunnen helpen. Wij strijden graag voor jou om stijgende premies zoveel mogelijk tegen te gaan. Het zonder meer accepteren van een verhoging is voor ons namelijk geen optie!

  NEEM DIRECT CONTACT OP

  Wil jij meer weten over de collectieve inkomens- en verzuimverzekeringen van Omnyacc? Onze collega's Geert Jan Hellinga en Annette van Opzeeland van de afdeling Inkomen en Pensioen adviseren je graag. Geert Jan en Annette doen jou graag een vrijblijvend voorstel, vergelijken de huidige premies van inkomens- en verzuimverzekeringen en zetten alles voor je op een rijtje. 

  Geert Jan Hellinga

  Geert Jan Hellinga

  Pensioen- en Inkomensadviseur

  Annette van Opzeeland

  Annette van Opzeeland

  Pensioen- en Inkomensadviseur