13 januari 2021

Lonenspecial: corona en thuiswerken

In de lonenspecial 2021 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. In dit nieuwsartikel gaan wij in op corona en thuiswerken. Zo ben jij weer op de hoogte!

Thuiswerkvergoeding

Omdat werknemers veel meer thuiswerken als gevolg van corona, kunnen werkgevers zich genoodzaakt voelen tegemoet te komen in de kosten die werknemers thuis maken. In deze paragraaf volgt een overzicht van de manier waarop verschillende, veelvoorkomende vergoedingen en verstrekkingen fiscaal behandeld worden.

Pc, mobiele communicatiemiddelen, internet

Computerapparatuur, zoals laptops, printers en dergelijke en mobiele communicatiemiddelen, zoals een smartphone, kan een werkgever belastingvrij vergoeden of verstrekken als deze naar zijn mening nodig zijn voor het thuis goed kunnen uitvoeren van de functie. Ook een internetabonnement valt hieronder.

Let op!

Bij een abonnement met meerdere voorzieningen, zoals voor tv, moet de werkgever een redelijke schatting maken van de kosten die aan het internetabonnement zijn toe te rekenen. Alleen dit deel kan hij namelijk onbelast vergoeden.

Noodzakelijk?

Bij personeel dat verplicht thuis moet werken, zal in de regel weinig discussie bestaan over de noodzakelijkheid van een laptop en dergelijke. Niet-noodzakelijke hulpmiddelen zijn bovendien ook vrijgesteld als de werknemer deze voor 90% of meer zakelijk gebruikt.

Tip!

Ter beschikking stelling betekent dat een werknemer de voorziening weer inlevert bij bijvoorbeeld einde dienstverband of als de werknemer de voorziening niet meer nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Leg deze afspraken met een werknemer goed vast.

Niet vrijgesteld, dan in vrije ruimte

Vergoedt de werkgever iets of stelt hij iets ter beschikking wat niet noodzakelijk is, dan is dit in beginsel belast bij de werknemer. Maar hij kan dit ook onderbrengen in de werkkostenregeling, zodat het onbelast blijft. Alleen als hij dit jaar over de vrije ruimte heen schiet, betaalt hij als werkgever 80% eindheffing.

Einde crisis, en dan?

Als werknemers na de coronacrisis niet meer thuis hoeven te werken, dienen ze ter beschikking gestelde pc’s en dergelijke weer aan de werkgever terug te geven of in privé over te nemen en hier een redelijke vergoeding voor te betalen.

Onderzoek Nibud

Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) kost thuiswerken zo’n € 2 per dag. Voor werknemers die dit jaar enkele maanden thuiswerken, lopen de kosten dus rap op tot een paar honderd euro. Het betreft onder meer het gebruik van koffie en toilet, energie en afschrijving op het meubilair.

Belastingvrij

De werkgever kan de thuiswerkvergoeding belastingvrij vergoeden als hij deze onderbrengt in de vrije ruimte van de WKR. Anders moet hij er belasting over betalen. Dat kan sowieso als er een zelfstandige werkkamer is met eigen sanitair en een eigen ingang en hij de werknemer bovendien huur betaalt voor het gebruik van de werkkamer. Aan deze voorwaarden zal meestal niet voldaan zijn.

Werkkostenregeling

Vergoedingen en verstrekkingen zijn belastingvrij voor zover ze binnen de zogenaamde vrije ruimte vallen. Deze bedraagt in 2021 1,7% van jouw loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Ben je in 2021 meer kwijt aan vergoedingen en verstrekkingen, dan betaal je als werkgever 80% belasting over het meerdere.

Thuiswerkregeling

Stel een thuiswerkregeling op als je het voor bepaalde functies of functiegroepen mogelijk wilt maken om thuis te werken.

Hierin neem je aandachtspunten rondom het thuiswerken op, maar ook bijvoorbeeld informatie over de wijze van controle. Denk hierbij aan:

  • in welke functies of functiegroepen werknemers – gelet op de aard van de functie – mogen thuiswerken.
  • het aantal dagen dat een werknemer thuis kan werken.
  • de bereikbaarheid van de werknemer en tijdstippen hiervoor.
  • hoe de controle op de werkplek plaatsvindt.
  • hoe de arbeidsomstandigheden goed blijven en hoe werkgever en werknemer hier mee om moeten gaan.

De thuiswerkregeling kan in het personeelshandboek opgenomen worden. Op basis van jouw instructierecht als werkgever is het niet per se noodzakelijk dat de werknemers instemmen met een dergelijke regeling. Op basis van de thuiswerkregeling kan met de individuele werknemer een thuiswerkovereenkomst worden afgesloten.

Tot slot

Lees ook onze andere artikelen van de lonenspecial. We hebben uitgelicht hoe je jouw werknemers kunt ondersteunen, zodat zij zo goed mogelijk thuis kunnen werken. Heb je nog vragen hoe je dit fiscaal zo goed mogelijk kunt inrichten? Of wil je jouw specifieke situatie voorleggen? Onze belastingadviseurs hebben alle kennis in huis om jou verder te helpen. Neem gerust contact met ons op.

Onze andere artikelen van de lonenspecial:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Duurzame inzetbaarheid/verzuim
Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Lees verder
arrow right
HRM-workshops GoesDeen/Heerhugowaard/Hoorn
Op dinsdag 9 april verzorgen wij de HRM-workshops waarin we actuele ontwikkelingen en nuttige tips delen rondom fiscaal optimaal belonen en het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving.
Lees verder
arrow right
Echtscheiding
Onze juristen kunnen je begeleiden in het scheidingstraject en helpen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
Eindejaarstips 2023
Om 2023 goed af te sluiten hebben wij de eindejaarstips op een rij gezet. Wat kun je als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten waarop je moet anticiperen? Op welke zaken moet je je als werkgever voorbereiden voor het nieuwe jaar? Dit en meer vind je in de eindejaarstips. Zo ben jij goed voorbereid. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees verder
arrow right
IT-auditor
Een interessante functie op het snijvlak van audit, finance en IT. Boordevol vrijheid, uitdagingen, verantwoordelijkheid en klantcontact!
Lees verder
arrow right