Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

13 januari 2021

Werkkostenregeling

In 2020 heeft het kabinet vanwege de coronacrisis de eerste schijf van de WKR verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom. De verruiming van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt ook in 2021 voortgezet. Verder wordt de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 uitstijgt, verlaagd van 1,2% naar 1,18%. De gevolgen van de verlaging zullen met name optreden voor grote bedrijven met een forse loonsom. Bedrijven met een loonsom tot € 400.000 hebben geen last van de verlaging. Het gevolg van de verlaging is dat bedrijven de vrije ruimte eerder kunnen overschrijden en daardoor sneller de eindheffing van 80% verschuldigd zijn.

Voorbeeld

De loonsom is € 1.000.000. In 2021 bedraagt de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom, ofwel € 12.000. Over het meerdere van € 600.000 wordt de vrije ruimte 1,18%, ofwel € 7.080. In totaal gaat de vrije ruimte dus € 12.000 + € 7.080 = € 19.080 bedragen.

Concernregeling 2021

Als je meerdere bv’s hebt en de werkkostenregeling gebruikt, kun je ook de concernregeling toepassen. Deze kan echter ook in 2021 nadelig uitpakken.

Concernregeling
De concernregeling in de WKR betekent dat een concern de vrije ruimte van alle bv’s bij elkaar mag optellen. Pas als alle vergoedingen en verstrekkingen van het concern de totale vrije ruimte van het concern te boven gaan, moet er belasting worden betaald.

Let op!

De concernregeling is dus voordelig als niet iedere bv binnen het concern de gehele vrije ruimte benut. Het onbenutte deel mag dan immers gebruikt worden door een andere bv binnen het concern.

Nadeel voor concerns

Voor het concern in het geheel wordt de vrije ruimte ook bepaald op 3% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom van het concern en op 1,18% over het meerdere. Je mag niet uitgaan van de vrije ruimte per onderdeel van het concern.

Voorbeeld 2021

Een concern van vijf bv’s met ieder een loonsom van € 1.000.000 heeft in totaal een vrije ruimte van 3% x € 400.000 + 1,18% x € 4.600.000 = € 66.280. De vrije ruimte van iedere bv apart bedraagt 3% x € 400.000 + 1,18% x € 600.000 = € 19.080. Voor alle bv’s samen is de totale vrije ruimte zonder toepassing van de concernregeling dus 5 x € 19.080 = € 95.400, oftewel € 29.120 meer.

Tip!

Ga eerst na of de concernregeling nog wel voordelig voor jou is. Je hoeft dit pas uiterlijk in het tweede aangiftetijdvak van 2022 definitief te beslissen.

Overige wijzigingen

Naast de verruiming van de vrije ruimte en bijkomende gevolgen voor de toepassing van de concernregeling, vindt er ook nog een aantal andere (kleine) wijzigingen plaats.

Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding

Er is een gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die wordt gebruikt voor kwalificerende scholing. Als een werknemer binnen de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling scholing volgt, zijn hierover geen loonheffingen verschuldigd.

Door de huidige crisis (COVID-19) wordt het belang van scholing nog meer benadrukt. De gerichte vrijstelling voor scholing geldt vanaf 1 januari 2021 daarom ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. De verruiming ziet op vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen. Hiermee vallen vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer van wie afscheid is of wordt genomen ook onder de reikwijdte van de gerichte vrijstelling voor een opleiding of studie, voor zover dat niet al mogelijk is.

Producten uit het eigen bedrijf

Voor producten uit jouw eigen bedrijf geldt een vrijstelling van 20% over de waarde van deze producten in het economisch verkeer, met een maximum van € 500 per jaar. Tot 2020 werd de waarde soms bepaald op het bedrag dat aan derden voor deze producten werd berekend. Vanaf 2021 is deze bepaling vervallen en worden producten uit eigen bedrijf gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer.

Normbedrag huisvesting

Voldoet de huisvesting op de werkplek niet aan de voorwaarden van de nihilwaardering en gaat het ook niet om een (dienst)woning, dan reken je voor huisvesting op de werkplek een normbedrag tot het loon van jouw werknemer. Dit normbedrag is voor het jaar 2021 € 5,70 per dag (2020: € 5,60 per dag). In dit normbedrag is de verstrekking van energie, water en bewassing inbegrepen.

Tot slot

Lees ook onze andere artikelen van de lonenspecial. Heb je vragen over een van de onderdelen van dit nieuwsartikel? Onze salarisadviseurs helpen je graag op weg. Neem gerust contact met ons op om jouw situatie voor te leggen.

Onze andere artikelen van de lonenspecial:

Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Annette van Opzeeland

Annette van Opzeeland

Pensioen- en Inkomensadviseur

Crowdfunding

Crowdfunding

Een alternatieve financieringsvorm? Presenteer jouw financieringswens optimaal door crowdfunding.