Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Disclaimer

OMNYACC TEXEL

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Omnyacc Texel staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Omnyacc Texel wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Omnyacc Texel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor Omnyacc Texel middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Omnyacc Texel.

Omnyacc Texel is ingeschreven in het handelsregister onder K.v.K. nummer: 37071029, statutaire naam: Omnyacc Texel Accountants en Adviseurs B.V., vestigingsplaats: Den Burg – Texel.