Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Disclaimer

OMNYACC GOESDEEN

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadreseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Omnyacc GoesDeen staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Omnyacc GoesDeen wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Omnyacc GoesDeen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor Omnyacc GoesDeen middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Omnyacc GoesDeen. Omnyacc GoesDeen is ingeschreven in het handelsregister onder K.v.K. nummer: 34322960, statutaire naam: Omnyacc GoesDeen accountants en belastingadviseurs, vestigingsplaats: Heemstede.