Disclaimer

OMNYACC HOORN

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadreseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Omnyacc Hoorn staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht.
Omnyacc Hoorn wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Omnyacc Hoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor Omnyacc Hoorn middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Omnyacc Hoorn. Kamer van Koophandel 36052493.

------------------------------------------------------------------------------------------------

The information contained in this communication is confidential and may be legally priviliged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is adressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.
Omnyacc Hoorn is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. We expressly point out that there are risks associated with the use of e-mail and possible attachments of this e-mail. Omnyacc Hoorn shall not accept any liability whatsoever for any damage resulting from the use of e-mail or attachments of this e-mail. Legally binding obligations can only arise for Omnyacc Hoorn by means of a written instrument, signed by an authorized representative of Omnyacc Hoorn. Chamber of Commerce 36052493.