Disclaimer

OMNYACC PENSIOEN- EN HRM-ADVISEURS

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadreseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Omnyacc pensioen- en HRM-adviseurs staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Omnyacc pensioen- en HRM-adviseurs wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Omnyacc pensioen- en HRM-adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor Omnyacc pensioen- en HRM-adviseurs middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Omnyacc pensioen- en HRM-adviseurs.

Omnyacc pensioen- en HRM-adviseurs is ingeschreven in het handelsregister onder K.v.K. nummer: 59796758, statutaire naam: Omnyacc Pensioen- en HRM-Adviseurs B.V., vestigingsplaats: Leeuwarden.