Disclaimer

OMNYACC SCHAGEN

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadreseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Omnyacc Schagen staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Omnyacc Schagen wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Omnyacc Schagen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor Omnyacc Schagen middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Omnyacc Schagen.

Omnyacc Schagen is ingeschreven in het handelsregister onder K.v.K. nummer: 70128669, statutaire naam: Omnyacc Schagen Accountants & Adviseurs B.V., vestigingsplaats Schagen.