Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

6 oktober 2022

Afbouw jubelton in 2023 en afschaffing in 2024

Wil je jouw kind ondersteunen voor o.a. de aankoop van een woning? Houd er dan rekening mee dat de eenmalige belastingvrije schenking (‘jubelton’) wordt afgeschaft. Het kabinet heeft dit voornemen eerder al bekendgemaakt in het coalitieakkoord en is op Prinsjesdag opgenomen in het Belastingplan 2023.

Een lager bedrag in 2023

De jubelton bedraagt nu nog € 106.671, maar wordt in 2023 beperkt tot een bedrag van € 28.947. Per 2024 verdwijnt de jubelton helemaal.

Jubelton

Ouders kunnen bijvoorbeeld aan hun kinderen via de jubelton in 2022 nog deze belastingvrije schenking doen. Deze vrijstelling geldt echter ook voor derden. Je kunt deze schenking dus aan een willekeurig persoon doen. Er zijn echter wel voorwaarden. De jubelton dient gebruikt te worden om:

  • Een eigen woning te kopen of te verbouwen
  • De hypotheek of restschulden van de eigen woning af te lossen
  • De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen

Tip!

Wil je nog optimaal profiteren van de fiscale vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning, doe dit dan vóór 1 januari 2023.

Vrijstelling schenking ouders aan kinderen

De vrijstelling wordt in 2023 verminderd tot € 28.947. Dit is het bedrag dat ouders hun kinderen tussen 18 en 40 jaar in 2023 eenmalig sowieso kunnen schenken, ongeacht het doel waarvoor de kinderen de schenking gebruiken. Deze vrijstelling ten behoeve van de eigen woning is in 2023 dus eigenlijk alleen voor schenkingen aan derden nog relevant. Pas in 2024 wordt de vrijstelling helemaal afgeschaft. De eenmalige vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft dan wel gehandhaafd.

Spreiding schenking

De schenking kon in de regeling ook worden gespreid over een periode van drie jaar. Een in het eerste jaar onbenut deel van de vrijstelling kon dan in de twee opeenvolgende jaren alsnog worden benut. De schenkingen konden dan bijvoorbeeld worden gebruikt om een hypotheek over een periode van drie jaar af te lossen, zonder dat te veel boeterente aan de bank betaald hoefde te worden. Voorgesteld wordt dat als in 2022 voor het eerst wordt geschonken, het restant van de vrijstelling alleen nog in 2023 kan worden geschonken en niet meer in 2024. Wanneer in 2023 wordt geschonken, kan de schenking niet meer gespreid worden.

Tip!

Bij een eerste schenking in 2021 kan nog wel het onbenutte deel van de schenking gebruikt worden voor schenkingen tot en met 2023.

Spreiding besteden schenking

Een voorwaarde voor de jubelton is dat de schenking voor de eigen woning wordt gebruikt. In de huidige regeling heeft de ontvanger van de schenking drie jaar om de schenking op de voorgeschreven wijze te besteden. Deze regeling blijft gehandhaafd voor schenkingen in 2022.

Als je dus in 2022 een schenking ontvangt, kun je deze nog tot uiterlijk 2024 besteden aan de eigen woning.

Let op!

Deze plannen moeten nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Schenken en erven

Schenken en erven

Denk je aan een schenking aan je kind of een goed doel? Het financiële steuntje voor nu is misschien een goed moment om ook na te denken over jouw erfenis.
Estate planning

Estate planning

Onze estate planners maken een plan op maat om jouw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen. Zo heb jij (financiële) rust.
Ardjan van de Laar

Ardjan van de Laar

Beginnend Assistent-accountant

Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën.