5 februari 2024

Agro: eco-activiteiten op bufferstrook en/of NPA

De meeste eco-activiteiten zijn toegestaan op een bufferstrook. Een beperkt aantal eco-activiteiten kun je ook inzetten op niet-productief areaal (NPA). Vanaf 2024 moeten niet-vrijgestelde bedrijven (o.a. akkerbouwers) voldoen aan 4% NPA vanuit GLMC 8. GLMC 8 is één van de conditionaliteit-eisen.

Eco-activiteiten op bufferstrook

Net als in 2023 zijn de meeste eco-activiteiten toegestaan op een verplichte bufferstrook. Hierbij moet je wel rekening houden dat je geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken op een verplichte bufferstrook.

Deze eco-activiteiten mag je niet toepassen op een bufferstrook: ‘groene braak’, ‘precisiebemesting’, ‘precisiegewasbescherming’ en ‘fertigatie’.

Eco-activiteiten inzetten als NPA

Alleen de volgende eco-activiteiten kun je inzetten op NPA: ‘strokenteelt’ (niet-productieve strook), ‘groenbedekking’, ‘groene braak’, ‘heg, haag, struweel’, ‘landschapselement hout’, bufferstrook met kruiden’ en ‘biologische landbouw’. Zet je de eco-activiteiten ‘groene braak’ en/of ‘bufferstrook met kruiden’ in op NPA, dan mag je wel de punten, maar niet de waarde tellen binnen de eco-regeling. Dit geldt voor de eerste 4% NPA.

4% NPA vaak verplicht vanaf 2024
Vanaf 2024 zijn bedrijven verplicht om 4% NPA aan te leggen of in stand te houden. Dit geldt echter niet voor vrijgestelde bedrijven. Vrijgestelde bedrijven zijn bijvoorbeeld bedrijven met meer dan 75% grasland. Akkerbouwbedrijven zijn niet vrijgesteld en moeten daardoor aan de ‘4% NPA-eis’ voldoen.

Tot slot

Maak voor 2024 een nieuwe berekening voor de eco-regeling en houd ook rekening met de 4% NPA. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Unit4
Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Lees verder
arrow right
Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right
Monique Slotemaker

Monique Slotemaker

Salaris- en personeelsadviseur

Wijzigingen in WW-premies vanaf 2025: Minder snel een hogere premie
Eerder was al aangekondigd dat vanaf 1 januari 2025 de grens voor de beoordeling van een lage of hoge WW-premie zal worden verlaagd. In mei 2024 is dit besluit officieel gepubliceerd in het Staatsblad.
Lees verder
arrow right