Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

8 december 2022

Agro: wijzigingen ‘Mest’ per 2023

Vanaf 1 januari 2023 treden veel nieuwe regels in werking. Hieronder staan enkele nieuwe regels vanuit het 7e Actieprogramma en derogatie.

Vanaf 2023

De volgende onderdelen zijn inmiddels definitief vastgesteld:

  • Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart. Voor ‘vroege teelten’ blijft ‘vanaf 16 februari’ gelden, mits je het uitrijden tijdig meldt aan RVO. Hiervoor komt nog een lijst met gewassen.
  • Op zand- en lössgrond op ieder perceel eens in de vier jaar een rustgewas telen. Ook hiervoor komt nog een gewaslijst beschikbaar.
  • Invoering realtime Vervoersdocument Dierlijke Mest (rVDM). Dit geldt ook voor forfaitaire transporten.
  • Verlaging derogatienormen voor alle gebieden. De gebieden met de lage norm worden uitgebreid. De lage norm gaat ook voor klei- en veengrond met een ‘slechte waterkwaliteit’. Veel hierover is nog onduidelijk. Op percelen in Natura 2000-gebieden en in Grondwaterbeschermingsgebieden geldt geen derogatie meer.
  • Derogatiebedrijven:
    • Aanscherping graslandvernietingsregels op klei- en veengrond.
    • Verplicht vanggewas na mais ook op klei- en veengrond met een lage derogatienorm.

Vanaf 2023 veranderen veel regels. Schakel gerust hulp in als je twijfelt over de toepassing van bepaalde voorwaarden en regels.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Jella Limmen

Jella Limmen

Assistent-accountant

Agro: extra vragen voor landbouwtelling

Agro: extra vragen voor landbouwtelling

09-03-2023

Naast de gebruikelijke vragen in de GO moet je dit jaar ook de vijfjaarlijkse ‘Europese landbouwtelling’ invullen.
AO/IB

AO/IB

Wil jij jouw organisatie ook beter beheren en sturen? Houdt dan jouw Administratieve Organisatie eens tegen het licht. We voorzien je van tips en adviezen om jouw bedrijfsvoering verder te verbeteren.
Carolien van der Meer

Carolien van der Meer

Assistent-accountant