Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

9 maart 2022

Meer over de arrest box 3

Eerder is gebleken dat de huidige belasting op sparen en beleggen via een forfaitair rendement in strijd is met het recht. De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft in een advies rond een vergelijkbare zaak nader aangegeven hoe dit arrest in de praktijk kan worden toegepast.

Alleen vanaf 2017

De advocaat-generaal (AG) geeft aan dat het stelsel zoals dat sinds 2017 bestaat, niet door de beugel kan. Tot die tijd was het forfaitaire rendement voor iedereen gelijk. Vanaf 2017 is dit afhankelijk van de omvang van het vermogen.

Alleen indien forfaitaire rendement te hoog is

De AG geeft verder aan dat de huidige heffing in box 3 alleen in strijd is met het recht als het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijk behaalde rendement. In alle overige gevallen is een forfaitair rendement wel bruikbaar.

Rechtsherstel

Er moet volgens de AG dan ook rechtsherstel volgen voor degenen die aantonen dat het werkelijke rendement duidelijk minder bedraagt dan het forfaitaire rendement. Bij geschillen kan dit worden voorgelegd aan de rechter, waarbij de Hoge Raad marginaal kan toetsen of de feiten correct zijn toegepast.

Mogelijke oplossing

Volgens de AG zou voor de belastingheffing in box 3 uitgegaan kunnen worden van het werkelijk behaalde rendement, zoals netto dividend, rente en huur. Het werkelijke rendement zou ook in onderling overleg vastgesteld kunnen worden. Een andere mogelijkheid is de wettelijke forfaits los te laten op spaargeld en overig vermogen.

Met betrekking tot de zaak zelf adviseert de AG deze naar het gerechtshof te verwijzen en alleen voor de jaren vanaf 2017 te onderzoeken hoe het werkelijk behaalde rendement het beste belast kan worden.

Hoge Raad beslist

Net zoals in alle andere zaken is het advies van de advocaat-generaal niet bindend. De Hoge Raad kan er dus van afwijken en beslist uiteindelijk zelf hoe het arrest betreffende de heffing van box 3 dient te worden toegepast.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Bezwaarschriften box 3

Bezwaarschriften box 3

07-02-2022

Heb je bezwaar ingediend tegen de heffing over vermogen in box 3? De Belastingdienst heeft alle bezwaarschriften toegewezen met betrekking tot de massaal bezwaarprocedure inzake box 3. Het betreft ruim 200.000 bezwaarschriften.
Aanpassing heffing box 3 vóór 2025?

Aanpassing heffing box 3 vóór 2025?

31-01-2022

Het kabinet heeft op de planning staan om in 2025 de heffing over vermogen in box 3 aan te passen. Een arrest van de Hoge Raad op 24 december 2021 dwingt het kabinet min of meer dit eerder te doen. Het kabinet bekijkt of de heffing over vermogen in box 3 sneller kan worden aangepast dan gepland.
Verzuimverzekering vergelijken

Verzuimverzekering vergelijken

Verzuimpercentages stijgen fors en hiermee ook de schadelast van verzuimverzekeraars. Er zijn veel redenen, maar het effect van economische onzekerheid, corona en een toenemende AOW-leeftijd speelt zeker mee. We zien in de markt een forse stijging van verzuimpremies. Juist nu is het belangrijk om verschillende offertes op te vragen en deze te vergelijken. Onze Inkomen- en Verzuimadviseurs helpen jou daar graag bij. Ze zetten de verschillen op een rij en vertellen je ook graag over hoe jij verzuim kunt beperken dan wel voorkomen.
25 tips voor je bedrijfsfinanciering

25 tips voor je bedrijfsfinanciering

Met hun bancaire achtergrond, opleiding tot financieringsspecialist en ervaring geven onze financieringsspecialisten Jos de Lange en William van Haaster je 25 tips op gebied van bedrijfsfinancieringen.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Grote uitdagingen voor mkb: Zorgen om toegankelijkheid financiering

Grote uitdagingen voor mkb: Zorgen om toegankelijkheid financiering

07-06-2022

Mede dankzij de steunregelingen in de coronaperiode, heeft het mkb 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd. De omzet, winst, vermogenspositie en kredietwaardigheid staan op grote hoogtes. Er zich echter grote verschillen tussen de verschillende ondernemingen. Sommige ondernemers halen plussen, waar bij andere bedrijven dit nog lang niet het geval is. Opgebouwde buffers zijn hard nodig in verband met de grote uitdagingen waar het mkb mee te maken heeft.