9 maart 2022

Meer over de arrest box 3

Eerder is gebleken dat de huidige belasting op sparen en beleggen via een forfaitair rendement in strijd is met het recht. De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft in een advies rond een vergelijkbare zaak nader aangegeven hoe dit arrest in de praktijk kan worden toegepast.

Alleen vanaf 2017

De advocaat-generaal (AG) geeft aan dat het stelsel zoals dat sinds 2017 bestaat, niet door de beugel kan. Tot die tijd was het forfaitaire rendement voor iedereen gelijk. Vanaf 2017 is dit afhankelijk van de omvang van het vermogen.

Alleen indien forfaitaire rendement te hoog is

De AG geeft verder aan dat de huidige heffing in box 3 alleen in strijd is met het recht als het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijk behaalde rendement. In alle overige gevallen is een forfaitair rendement wel bruikbaar.

Rechtsherstel

Er moet volgens de AG dan ook rechtsherstel volgen voor degenen die aantonen dat het werkelijke rendement duidelijk minder bedraagt dan het forfaitaire rendement. Bij geschillen kan dit worden voorgelegd aan de rechter, waarbij de Hoge Raad marginaal kan toetsen of de feiten correct zijn toegepast.

Mogelijke oplossing

Volgens de AG zou voor de belastingheffing in box 3 uitgegaan kunnen worden van het werkelijk behaalde rendement, zoals netto dividend, rente en huur. Het werkelijke rendement zou ook in onderling overleg vastgesteld kunnen worden. Een andere mogelijkheid is de wettelijke forfaits los te laten op spaargeld en overig vermogen.

Met betrekking tot de zaak zelf adviseert de AG deze naar het gerechtshof te verwijzen en alleen voor de jaren vanaf 2017 te onderzoeken hoe het werkelijk behaalde rendement het beste belast kan worden.

Hoge Raad beslist

Net zoals in alle andere zaken is het advies van de advocaat-generaal niet bindend. De Hoge Raad kan er dus van afwijken en beslist uiteindelijk zelf hoe het arrest betreffende de heffing van box 3 dient te worden toegepast.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Bezwaarschriften box 3
Heb je bezwaar ingediend tegen de heffing over vermogen in box 3? De Belastingdienst heeft alle bezwaarschriften toegewezen met betrekking tot de massaal bezwaarprocedure inzake box 3. Het betreft ruim 200.000 bezwaarschriften.
Lees verder
arrow right
Aanpassing heffing box 3 vóór 2025?
Het kabinet heeft op de planning staan om in 2025 de heffing over vermogen in box 3 aan te passen. Een arrest van de Hoge Raad op 24 december 2021 dwingt het kabinet min of meer dit eerder te doen. Het kabinet bekijkt of de heffing over vermogen in box 3 sneller kan worden aangepast dan gepland.
Lees verder
arrow right
Wat gebeurt er met giften bij intrekking van ANBI-status?
Ontving je een gift van een instelling met een anbi-status? Goed nieuws! Zelfs als de ANBI-status van de betreffende instelling met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, blijft in principe de vrijstelling voor deze gift behouden. Ook als je zelf een donatie hebt gedaan aan de instelling, blijft de aftrek in principe geldig.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
Lonenspecial 2022
Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn op het gebied van personeels- en salarisadministratie. In de lonenspecial 2022 vind je de belangrijkste wijzigingen op dit gebied. De lonenspecial is een handig naslagwerk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees verder
arrow right