Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

18 december 2019

Bedrijfsopvolging tankstation?

In de inkomstenbelasting hebben we een faciliteit waarbij de belastingclaim (ab-claim) overgaat naar de opvolger. De faciliteit geldt alleen voor reële bedrijfsopvolgingen en als er sprake is van een materiële onderneming.

Doorschuifregeling

Bij een overlijden van een aandeelhouder moet er in beginsel worden afgerekend voor het aanmerkelijk belang (ab). Er is sprake van een ab als er een belang is van meer dan 5% van het geplaatste aandelenkapitaal.

De ab-claim bedraagt 25% (2019) over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en de verkrijgingsprijs (opgeofferde waarde). Als er sprake is van een onderneming kan op verzoek deze ab-claim worden doorgeschoven naar de erfgenamen.

Recente uitspraak

In een recente uitspraak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de doorschuiffaciliteit kon worden toegepast bij het erven van aandelen.

Een familieholding had 50% van de aandelen in een bv die een benzinestation exploiteerde. Na verloop van tijd ging de eigenaar het benzinestation verhuren en na verloop van tijd werd het overgedragen aan een dochter-bv. Deze dochter-bv zette de verhuur voort.

Op een gegeven moment overleed de aandeelhouder van de familieholding. Inmiddels bleken de aandelen in de familieholding omgezet naar letteraandelen (aandelen met afwijkende rechten) en vererfden verschillende letteraandelen naar zijn kinderen. Belanghebbenden wilden de belastingheffing over het ab doorschuiven.

Na de rechtbank oordeelt ook het hof dat bij verhuur van het benzinestation geen sprake meer was van drijven van een materiële onderneming. Ook een voortgezet ondernemerschap, zoals door belanghebbenden bepleit, kwalificeert niet voor de doorschuiffaciliteit.

Tip!

In de praktijk zijn de activiteiten van de bv van belang om in aanmerking te komen voor de verschillende faciliteiten. Neem contact op met uw adviseur als u de exploitatie van uw activiteiten gaat veranderen. Zo kan worden voorkomen dat u bij een onverhoopt overlijdensscenario niet voldoet aan de voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Heeft u vragen over bedrijfsopvolging? Wij adviseren u graag.

Legessanctie bestemmingsplan gemeenten

10-09-2020

Een bestemmingsplan van gemeenten moet vaak worden herzien en anders verlengd om het plan actueel te houden. Is dit niet het geval, dan dreigt een legessanctie. 

Nadia Rood

Administratief medewerker

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.