Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

18 december 2019

Bedrijfsopvolging tankstation?

In de inkomstenbelasting hebben we een faciliteit waarbij de belastingclaim (ab-claim) overgaat naar de opvolger. De faciliteit geldt alleen voor reële bedrijfsopvolgingen en als er sprake is van een materiële onderneming.

Doorschuifregeling

Bij een overlijden van een aandeelhouder moet er in beginsel worden afgerekend voor het aanmerkelijk belang (ab). Er is sprake van een ab als er een belang is van meer dan 5% van het geplaatste aandelenkapitaal.

De ab-claim bedraagt 25% (2019) over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en de verkrijgingsprijs (opgeofferde waarde). Als er sprake is van een onderneming kan op verzoek deze ab-claim worden doorgeschoven naar de erfgenamen.

Recente uitspraak

In een recente uitspraak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de doorschuiffaciliteit kon worden toegepast bij het erven van aandelen.

Een familieholding had 50% van de aandelen in een bv die een benzinestation exploiteerde. Na verloop van tijd ging de eigenaar het benzinestation verhuren en na verloop van tijd werd het overgedragen aan een dochter-bv. Deze dochter-bv zette de verhuur voort.

Op een gegeven moment overleed de aandeelhouder van de familieholding. Inmiddels bleken de aandelen in de familieholding omgezet naar letteraandelen (aandelen met afwijkende rechten) en vererfden verschillende letteraandelen naar zijn kinderen. Belanghebbenden wilden de belastingheffing over het ab doorschuiven.

Na de rechtbank oordeelt ook het hof dat bij verhuur van het benzinestation geen sprake meer was van drijven van een materiële onderneming. Ook een voortgezet ondernemerschap, zoals door belanghebbenden bepleit, kwalificeert niet voor de doorschuiffaciliteit.

Tip!

In de praktijk zijn de activiteiten van de bv van belang om in aanmerking te komen voor de verschillende faciliteiten. Neem contact op met uw adviseur als u de exploitatie van uw activiteiten gaat veranderen. Zo kan worden voorkomen dat u bij een onverhoopt overlijdensscenario niet voldoet aan de voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Heeft u vragen over bedrijfsopvolging? Wij adviseren u graag.

Aanvraag uitstel betalen belasting mogelijk tot 1 oktober

16-06-2020

De coronacrisis kan vergaande gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom is het mogelijk gemaakt om voor de meeste belastingschulden uitstel van belasting te krijgen. De periode voor het aanvragen van belastinguitstel is verlengd tot en met september 2020.

Groeien

Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen. 

Reorganisatie en ontslag

Onze HRM-specialisten en arbeidsrechtjuristen staan klaar om je van a tot z te begeleiden.

Stephan van der Stoop

Registeraccountant