25 januari 2023

Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing

Heb je een definitieve aanslag inkomstenbelasting met een box 3-heffing ontvangen? Laat beoordelen of het zinvol is om bezwaar te maken. Er geldt momenteel nog geen massaalbezwaarprocedure voor deze aanslagen. Dit betekent dat je individueel moet procederen en niet kunt aansluiten bij andere gerechtelijke procedures.

Automatisch rechtsherstel

De Belastingdienst legt op dit moment volop definitieve aanslagen inkomstenbelasting op waarin box 3-inkomen is opgenomen. Dit betreft aanslagen over de jaren tot en met 2021. Later dit jaar volgen ook de aanslagen over 2022.

Bij het opleggen van de aanslagen vergelijkt de Belastingdienst het box 3-inkomen berekend volgens de wet met het box 3-inkomen berekend volgens het rechtsherstel. Met de laagste uitkomst van deze twee wordt in jouw definitieve aanslag inkomstenbelasting gerekend. Op die manier wordt het rechtsherstel automatisch toegepast.

Beoordelen van de aanslagen is belangrijk!

Het beoordelen van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting is belangrijk. Zo kan jouw werkelijke behaalde rendement bijvoorbeeld (sterk) afwijken van het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen. En soms kan een andere verdeling van het box 3-inkomen tussen jou en jouw partner tot een gunstiger resultaat leiden. Laat jouw definitieve aanslagen daarom altijd beoordelen. Doe dit wel snel, je hebt namelijk vanaf de dagtekening van de aanslag maar zes weken om een bezwaar in te dienen.

Tip!

Als zes weken te kort is om een goed gemotiveerd bezwaar in te dienen, kan ook een zogenaamd pro-forma bezwaar worden ingediend. Een dergelijk bezwaar wordt wel op tijd ingediend (dat wil zeggen binnen zes weken), maar hierin wordt om uitstel gevraagd voor de motivatie van het bezwaar.

Individueel procederen

Op dit moment geldt voor de vragen die spelen rondom het rechtsherstel box 3 geen zogenaamde massaalbezwaarprocedure. Dit betekent dat je individueel moet procederen en niet kunt aansluiten bij andere gerechtelijke procedures. Wat dit voor jouw situatie betekent, bespreken wij graag met jou.

Let op!

De verwachting is dat er bijzonder veel bezwaarschriften tegen de box 3-heffing ingediend gaan worden. Het is mogelijk dat het ministerie daarom op een later tijdstip alsnog besluit om een massaalbezwaarprocedure in te richten.

Vragen?

Heb je vragen over jouw eigen specifieke situatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Belastingrente voor Vpb terug op 8%
Met ingang van 1 september 2023 wordt het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (Vpb) opnieuw vastgesteld op 8%. Dit brengt het rentepercentage in lijn met het tarief voor te betalen belastingrente voor de Vpb.
Lees verder
arrow right
Tessa de Koning

Tessa de Koning

Administratief medewerker

Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right