8 september 2023

Gaat de verhoogde vrijstelling verloren als een schenking wordt herroepen?

Bij specifieke schenkingen geldt soms een eenmalige verhoogde fiscale vrijstelling. Maar wat gebeurt er fiscaal als zo'n schenking wordt ingetrokken? Gaat de verhoogde vrijstelling dan verloren?

Voorwaarden eenmalige verhoogde vrijstelling

De eenmalige verhoogde vrijstelling vereist dat:

  • degene die de schenking krijgt op het moment van verkrijgen tussen de 18 en 40 jaar is. Het is ook voldoende als hij of zij een partner heeft met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. De dag waarop iemand 40 jaar wordt, telt ook nog mee;
  • de schenking eenmalig is; en
  • de schenking wordt gebruikt voor een van de volgende doelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel naar keuze.

Gevolg schenking herroepen

Als een schenking wordt herroepen, blijft de eenmalige verhoogde vrijstelling van kracht. Bij een latere schenking kan dan dus weer een beroep op de verhoogde vrijstelling worden gedaan, mits op dát moment aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Tip!

Houd bij een schenking op een later moment vooral de leeftijd van de ontvanger en/of de partner in de gaten.

Ook bij (andere) ontbindende voorwaarden

Het herroepen van een schenking om andere dan fiscale redenen wordt gezien als een ontbindende voorwaarde. De vrijstelling blijft ook bij andere ontbindende voorwaarden van toepassing als in eerste instantie niet aan de voorwaarden wordt voldaan en dus niet van de vrijstelling geprofiteerd is.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet doorgaan van de aankoop van een eigen woning na een schenking, waarbij een beroep is gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de aanschaf van die eigen woning.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Papieren schenking vastleggen bij de notaris
Bij een schuldigerkenning of een papieren schenking kun iemand ervoor kiezen om het schenkingsbedrag nog niet uit te keren maar hiermee te wachten totdat hij overleden is. Het doel van zo'n schenking is meestal het besparen van erfbelasting. Daarvoor moet de schenking wel door een notaris vastgelegd worden.
Lees verder
arrow right
Schenkingsmogelijkheden in 2023
In dit nieuwsartikel zetten wij de schenkingsmogelijkheden voor 2023 voor jou op een rij. Wat mag je in 2023 belastingvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. Daarnaast zijn er nog andere schenkingsvrijstellingen.
Lees verder
arrow right
Accountantscontrole
Accountantscontrole: de stok achter de deur om processen flink onder de loep te nemen. Met ons advies verbeter je daadwerkelijk. Maak van de nood een deugd.
Lees verder
arrow right
Twinfield
Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right