27 oktober 2022

Regeling gebruikelijk loon start-ups verdwijnt

In 2023 verdwijnt de speciale regeling voor start-ups omtrent het gebruikelijk loon. Op dit moment morgen start-ups zichzelf als voor de bv werkende aandeelhouder een lager gebruikelijk loon mogen uitkeren. 

Gebruikelijk loon

Een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang die ook werkzaamheden verricht voor de bv (waaronder de dga) moet een zogenaamd gebruikelijk loon ontvangen. Dit bedraagt in 2022 nog het hoogste bedrag van 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, of het loon van de meest verdienende werknemer of € 48.000.

Tip!
Onder bepaalde voorwaarden mag het gebruikelijk loon lager zijn. De bewijslast hiervan ligt wel bij de bv.

Let op!

Voorgesteld is om vanaf 2023 de zogenaamde doelmatigheidsmarge van 75% te laten vervallen. Als deze plannen door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, is het vergelijk niet langer met 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, maar met 100% hiervan.

Start-ups

Voor start-ups geldt op dit moment nog een speciale regeling. Zij hebben de mogelijkheid om, onder voorwaarden, maximaal drie jaar het gebruikelijk loon vast te stellen op het brutominimumloon. Voorgesteld is om deze mogelijkheid per 1 januari 2023 te laten vervallen.

Overgangsregeling

Er komt een overgangsregeling voor start-ups die in 2022 al van de speciale regeling gebruikmaken. Zij kunnen deze regeling vanaf 2023 voortzetten totdat maximaal drie jaar zijn verstreken.

Andere mogelijkheden lager gebruikelijk loon 2023

Als de Tweede en Eerste kamer het voorstel aannemen, moeten start-ups vanaf 2023 aan de reguliere gebruikelijkloonregels voldoen, tenzij ze nog van de overgangsregeling gebruik kunnen maken. In overleg met de Belastingdienst kan mogelijk toch nog van een lager loon worden uitgegaan. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze adviseurs.

Let op!

De plannen om de doelmatigheidsmarge en de speciale regeling voor start-ups te laten vervallen, moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Btw bij niet-betalende debiteur
Hoe zit het met de btw op facturen van debiteuren die niet (geheel) betalen? Onder voorwaarden kun je de btw op deze facturen misschien (deels) terugvragen. Houd wel rekening met de aandachtspunten.
Lees verder
arrow right
Jos de Lange

Jos de Lange

Accountant

Duo-interview Sustenso vs. DeVi-Stairlifts
In het duo-interview tussen Dennis Vroegindeweij van DeViStairlifts en Hans van der Weide van Sustenso hebben we het gehad over grip. En dat niet alleen. In dit duo-interview praten ze verder over het ontstaan van hun bedrijven en de verdere ontwikkeling. Al zijn de bedrijven compleet verschillend, toch zie je gelijk de herkenning als twee ondernemers aan het woord zijn.
Lees verder
arrow right
Junior Salarismedewerker
Ben jij geïnteresseerd in het vakgebied van salarisadministratie en wil je een actieve rol spelen in ons team, dat bestaat uit een mooie mix van jong talent en ervaren specialisten? Als junior salarismedewerker krijg je de kans om je taken en verantwoordelijkheden geleidelijk uit te breiden. Van het verzorgen van nauwkeurige salarisverwerking tot het ontdekken van subsidiemogelijkheden en het adviseren van klanten over beschikbare regelingen en beloningen, de uitdagingen zijn divers. Doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden zijn hier écht aanwezig, net als een hoge mate van professionaliteit. Word jij gelukkig van een uitdagende functie? Dan zoeken wij jou!
Lees verder
arrow right
Paul Smit

Paul Smit

Assistent-accountant

Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right