9 februari 2024

Juridische kwesties: werkgeversaansprakelijkheid bij ontbreken verkeersongevallenverzekering

Een werkgever werd verantwoordelijk gehouden voor de schade van een maaltijdbezorger, ontstaan door een verkeersongeval met zijn scooter tijdens werktijd. Wat zijn de verplichtingen voor jou als werkgever in dergelijke gevallen?

Goed werkgeverschap

Op grond van goed werkgeverschap en de op dat punt ontwikkelde rechtspraak heeft een werkgever de verplichting een verzekering af te sluiten voor verkeersongevallen tijdens de uitoefening van werkzaamheden. Komt de werkgever zijn verzekeringsplicht niet na omdat hij het sluiten van een behoorlijk verzekering achterwege laat, en overkomt zijn werknemer in de uitoefening van diens werkzaamheden een verkeersongeval? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt als gevolg van het ongeval die anders zou zijn gedekt door een behoorlijke verzekering.

Is het mogelijk een verzekering af te sluiten?

Een werknemer die zich op het standpunt stelt en kan aantonen dat ten tijde van het verkeersongeval de mogelijkheid bestond dit risico tegen een behoorlijke verzekering tegen een aanvaardbare premie te dekken, staat erg sterk in een procedure waarin de werkgever aansprakelijk wordt gesteld.

Zorgplicht veiligheid

Op de werkgever rust namelijk een zorgplicht om te zorgen voor de veiligheid van de werknemer. Dit betreft een verbijzondering van zijn verplichting zich als goed werkgever te gedragen. Als de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld op grond van schending van het goed werkgeverschap, dan hoeft er niet nog een beroep te worden gedaan op schending van de zorgplicht.

Conclusie

Het is voor verkeersongevallen tijdens werktijd mogelijk een behoorlijk verzekering tegen een aanvaardbare premie af te sluiten.

Tip!

Check of jij een verzekering hebt afgesloten voor jouw medewerkers die aan het verkeer deelnemen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Hoelang moet je je financiële administratie bewaren?
Staat jouw archief of online database ook vol met administratie van veel jaren? Heel goed, want je bent verplicht je financiële administratie 7 jaar te bewaren. Dit is de fiscale bewaarplicht. Zo kan de Belastingdienst de administratie controleren wanneer zij een aangifte niet vertrouwd of documentatie opvragen voor een onderzoek bij een van jouw zakenpartners of leveranciers. Maar let op, voor sommige documenten geldt een bewaartermijn van 10 jaar. Welke documenten zijn dit? Hoe zit het als je je financiële administratie uitbesteed of als je je bedrijf beëindigt?
Lees verder
arrow right
Btw-wijzigingen voor zonnepaneelverhuur bij woningen
Verhuur jij een woning waarop of waarbij zonnepanelen liggen? Het belangrijk om op de hoogte te zijn van het recent ingevoerde beleid van de staatssecretaris, dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is.
Lees verder
arrow right
Twinfield
Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Lees verder
arrow right
Kjell de Wit

Kjell de Wit

Assistent-accountant

Strategisch personeelsbeleid
Breng jouw personeelswensen in kaart met strategisch personeelsbeleid. Dit helpt om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de talenten van jouw personeel.
Lees verder
arrow right