30 maart 2023

Kosten naheffing parkeerbelasting mag rechter niet verminderen

Kosten die berekend worden bij een naheffing van parkeerbelasting moet jij gewoon betalen. Ook als die kosten in verhouding tot de te betalen parkeerbelasting erg hoog zijn.

Dit volgt uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden, die daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank Overijssel vernietigde.

Kosten naheffing parkeerbelasting

Als je geen of te weinig parkeerbelasting betaalt, loop jij het risico dat er een naheffing parkeerbelasting volgt. Als een dergelijke naheffing volgt, wordt het tarief voor de parkeerduur van één uur in rekening gebracht, tenzij aannemelijk is dat er langer geparkeerd is. Tevens moet de overtreder een bedrag aan kosten betalen.

Wanverhouding?

In bovengenoemde zaak had een automobilist te laat de verschuldigde parkeerbelasting betaald en moest hij € 67,30 aan parkeerbelasting plus kosten betalen. Het te betalen bedrag kwam overeen met maar liefst 224 maal de gederfde belasting. De vraag was derhalve of er daarom sprake was van een wanverhouding, die ertoe moest leiden dat de naheffing zou worden verminderd.

Hof: kosten zijn geen sanctie

Volgens het Hof dient de naheffing niet verminderd te worden. Uit een eerder arrest van de Hoge Raad is namelijk duidelijk geworden dat de kosten niet aangemerkt kunnen worden als een sanctie. Bovendien mag de Gemeentewet, waarop de naheffing was gebaseerd, niet getoetst worden aan het evenredigheidsbeginsel.

Tijdens de zitting kwamen belanghebbende en de gemeente overeen dat de naheffing vanwege bijzondere omstandigheden toch moest komen te vervallen. Dit neemt niet weg dat nu duidelijk is dat een vermindering van kosten van een naheffing parkeerbelasting vanwege een mogelijke wanverhouding niet mogelijk is.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

(Junior) Belastingadviseur
Word jij enthousiast van fiscale vraagstukken en wil jij een actieve bijdrage leveren aan onze adviespraktijk? De uitdagingen variëren van het ondersteunen van de aangifte- en adviespraktijk tot het signaleren en uitvoeren van belastingadviezen. Doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden zijn hier écht aanwezig, net als een hoge mate van professionaliteit. Word jij gelukkig van een uitdagende functie? Dan zoeken wij jou!
Lees verder
arrow right
Eindejaarstips 2020
Om 2020 goed af te sluiten hebben wij de eindejaarstips op een rij gezet. Van welke fiscale regelingen kun je nog profiteren? Welke belangrijke aandachtspunten moeten voor het einde van het jaar zeker nog afgehandeld worden? En welke zaken zijn voor jou als werkgever belangrijk? Dit en meer vind je in de eindejaarstips via de onderstaande blokken. Zo ben jij goed voorbereid. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees verder
arrow right
Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Denk je erover om een investering te doen, maar is het lastig om de financiering rond te krijgen in deze tijd? Misschien kom je wel in aanmerking voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK-regeling is een investeringsregeling die het voor bedrijven aantrekkelijker maakt om in 2021 en 2022 investeringen te blijven doen. Met deze investeringskorting kunnen de meeste ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van de investering verrekenen met de loonheffing. Voldoe jij aan de voorwaarden?
Lees verder
arrow right
Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right
Worden de proceskosten voor WOZ- en bpm-zaken verlaagd?
Wanneer je het niet eens bent met een belastingaanslag, kun je bezwaar en beroep aantekenen. Als je in het gelijk wordt gesteld, heb je recht op een vergoeding van je proceskosten. Onlangs heeft de Hoge Raad opnieuw bevestigd dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen geschillen die de WOZ of bpm betreffen en andere belastingsoorten. Maar, er zijn nieuwe plannen in ontwikkeling.
Lees verder
arrow right
Belastingadviseur
De uitdagingen variëren van het signaleren en zelfstandig uitvoeren van belastingadviezen, het voeren van klantgesprekken, tot het begeleiden van collega’s bij (complexe) aangifte- en belastingadviesopdrachten.
Lees verder
arrow right